Elektronische Leer Omgeving (ELO) – Nederlands Instituut Publieke Veiligheid – Aanbestedingsnieuws

Elektronische Leer Omgeving (ELO) – Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

Illustratie: pixabay.com

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid is op zoek naar een opdrachtnemer die een standaard onderwijs softwareoplossing als SaaS-Cloud dienstverlening kan leveren. Met deze softwareoplossing dient tenminste de huidige cumlaude Learning ELO te kunnen worden vervangen zonder dat daarbij wordt ingeboet aan functionaliteit dan wel informatiewaarde. De opdrachtnemer draagt daarbij zorg voor de implementatie, ondersteuning bij de migratie en voor de uitrol naar de onderwijsorganisaties van de veiligheidsregio’s, ROI’s en NIPV.

De 25 veiligheidsregio’s (VR’s), hun regionale opleidingsinstituten (ROI’s) en NIPV bieden gezamenlijk een zeer breed en divers onderwijsaanbod dat onder meer, maar niet uitsluitend bestaat uit:

  • Korte-, eenjarige en meerjarige beroepsopleidingen met een grote praktijkcomponent (beroepspraktijkvorming), vakbekwaam worden.
  • Geïntegreerde combinaties van traditioneel onderwijs en online onderwijs (blended learning), vakbekwaam blijven.
  • Combinaties van gereedschappen en media in een e-learning omgeving.
  • Contractonderwijs op aanvraag, op maat en in-company.
  • Bijscholingen, trainingen, oefeningen, (her-)certificeringen etc.

In principe is iedere Veiligheidsregio volledig autonoom in de wijze waarop zij haar onderwijs inricht en verzorgt. Voor de onderwijsvormen vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven, ‘blended learning’ (de combinatie van contactonderwijs en online onderwijs) maken de VR’s, ROI’s en NIPV sinds 2015 gebruik van een gezamenlijke (landelijke) maatwerk softwarevoorziening cumlaude Learning ELO, die doorgaans kortweg wordt aangeduid met de Elektronische Leer Omgeving (ELO). Door de jaren heen zijn er steeds meer gebruikers, koppelingen, maatwerk-functies en integraties toegevoegd aan de oorspronkelijke ELO-omgeving. De aanbestedende dienst beoogt de complexe situatie die daardoor is ontstaan te vereenvoudigen door de vervanging van het huidige maatwerkplatform met een landelijk te gebruiken ‘ELO-LMS’ welke als SaaS-clouddienstverlening beschikbaar dient te worden gemaakt.

De onderwijsprocessen van de veiligheidsregio’s en de examenprocessen van aanbestedende dienst zijn het best te vergelijken met die van het (middelbaar) beroepsonderwijs vanwege het voornamelijk praktijkgerichte karakter. Om die reden omarmt aanbestedende dienst de MORA als referentiearchitectuur.

De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer en is daartoe op zoek naar een opdrachtnemer die standaard onderwijssoftware-oplossingen, -bouwstenen en integratiemogelijkheden biedt in de vorm van SaaS-Cloud dienstverlening waarmee na een implementatieprogramma tenminste de huidige cumlaude Learning ELO kan worden vervangen en waarmee optioneel andere onderwijsprocessen van aanbestedende dienst en veiligheidsregio’s kunnen worden ondersteund. Het gewenste eindresultaat is een ELO-LMS-oplossing: een geheel van onderwijs-softwareoplossingen (-bouwstenen) waarmee tenminste de onderwijsadministraties van veiligheidsregio’s, ROI’s en aanbestedende dienst kunnen worden ondersteund en indien gewenst kunnen worden uitgebreid. Het technisch applicatiebeheer, release management, servicemanagement en managed hosting wordt hierbij verzorgd door opdrachtnemer.

De looptijd van de overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening van de overeenkomst op 1 april 2023. De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van vier jaar. De aanbestedende dienst heeft eenzijdig de mogelijkheid om de overeenkomst vier  keer onder dezelfde voorwaarden te verlengen met een periode van maximaal twee jaar. Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbestedende dienst de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Alle inschrijvingen die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door de aanbestedende dienst geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium: de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 1 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284020

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *