Vlaardingen gunt tijdelijk personeel aan Between

– De aanbesteding voor het leveren van tijdelijk personeel  aan Gemeente Vlaardingen is gegund aan Between. De raamovereenkomst is per 1 maart 2018 gestart en is geldig voor twee jaar met mogelijkheid van verlenging van twee keer een jaar. De gevraagde functies zijn divers en betreffen: interim management, detachering technisch, ICT, juridisch, financieel, administratief, facilitair en overig personeel.

De definitieve gunning was vorige week. Op 1 april moet de overeenkomst beginnen.

Algemeen directeur Rein Buijtelaar: “Na de verkregen gunningen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, UWV en Belastingdienst ICT en non-ICT eind vorig jaar, laat deze aanbesteding zien dat we met Between op volle kracht vooruit gaan.

In de Tender wordt de omvang van de opdracht als volgt geschat:

De omvang van externe inhuur ligt in de laatste jaren op ca. €3.000.000 per jaar, waarvan gemiddeld € 900.000 per jaar voor de uitzenddienstverlening. Een recente schatting laat zien dat op dit moment ca. 160 inhuurkrachten in totaal ( uitzendkrachten en overige inhuurkrachten die bij de broker zullen worden ondergebracht) bij de Aanbestedende dienst werkzaam zijn. Deze bedragen uit 2016 zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De gemeente Schiedam/Vlaardingen is al langer bezig te kijken naar de kosten van het flexibele personeel. Eind 2015 publiceerde de rekenkamercommissie van Schiedam/Vlaardingen een rapport over de gemeentelijke inhuur. Daarin liet het weten, niet op alle punten voldoende geïnformeerd te worden. Bovendien geeft Schiedam meer dan gemiddeld uit aan inhuur dan andere gemeente.

De gemeenteraad heeft niet de overtuiging dat de gemeentelijke organisatie aangaande externe inhuur ‘in control’ is, dat wil zeggen dat er twijfels zijn aangaande de doeltreffendheid en doelmatigheid van de externe inhuur. De gemeenteraad geeft aan dat het geen kwalitatieve informatie
krijgt aangaande inhuur derden. Op een hoog abstractieniveau krijgt de gemeenteraad inzicht in de bestede budgetten, taakstellingen en overschrijding ten aanzien van inhuur derden. Echter informatie op een niveau lager (wat gebeurt er binnen de grote budgetten externe inhuur?) en kwalitatieve informatie ontbreekt. Deze waarneming hebben wij ook ten aanzien van de Planning & Control

Bron: Between/Vlaardingen/TenderNed

https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/document/2840567/9

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/119588

Laatst geupdate op:

redactie Auteur

Geef een reactie