Verbouw en uitbreiding RSG Noordoost Veluwe Epe – Aanbestedingsnieuws

Verbouw en uitbreiding RSG Noordoost Veluwe Epe

Impressie: ©Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe

RSG Noordoost Veluwe is van plan om in Epe verbouw en uitbreiding te plegen van het schoolgebouw aan de Schotweg 1. Ten behoeve van de renovatie opgave is de aanbestedende dienst voornemens één inschrijver te selecteren en heeft hiertoe een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven. De locatie van de RSG Noord Oost Veluwe is gevestigd aan de Schotweg 1 in Epe. Op deze locatie, net iets buiten het centrum van Epe, hebben de circa 1.000 leerlingen van alle leerjaren van het vmbo, havo en vwo in een fijne omgeving les. De opgave bestaat uit een schoolgebouw van circa 7.000 m² BVO, waarvan ca. 1.400 m2 nieuwbouw en ca. 5.500m2 verbouw/renovatie. Naast deze opgave blijft een deel van het gebouw van ca. 3.800m2
ongemoeid. Het werk betreft werkzaamheden als sloop, nieuwbouw en renovatie. De opgave heeft betrekking op het bestaande gebouw dat uit twee delen bestaat. Het oude deel is gebouwd in 1980 en het nieuwe deel is gebouwd in 2005. In het nieuwe deel zijn de praktijklokalen van het vmbo gehuisvest. De school maakt ook gebruikt van twee sportzalen, welke vastzitten aan het gebouw.

De aanbesteder is van plan om één aannemer opdracht te verstrekken voor de bouwkundige, elektrotechnische, werktuigbouwkundige werkzaamheden en de terreininrichting. Volgens planning wordt in februari 2024 opdracht verstrekt zodat in mei 2024 met de uitvoeringswerkzaamheden kan worden gestart. De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ één inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het gunningscriterium wordt vormgegeven door de volgende sub-gunningscriteria:
 Inschrijfsom;
 Alternatieven / Varianten;
 Plan van Aanpak.

Bron: Tenderned donderdag 14 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/309791

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 15 september 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *