Warme dranken Veiligheidsregio Noord Holland Noord – Aanbestedingsnieuws

Warme dranken Veiligheidsregio Noord Holland Noord

Pixabay, https://pixabay.com/nl/users/Skitterphoto-324082/

De aanbestedende dienst bestaat voor deze aanbesteding uit twee rechtspersonen; Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) en GGD Hollands Noorden (GGD HN). VRNHN treedt hierbij als penvoerder en contractant op.

Dienstverlening is op basis van full service operating en onderhoud. Hieronder valt:
• Voorraadbeheer en bestellen van ingrediënten en verbruiksartikelen;
• Bijvullen van de automaat en aanvullen losse verstrekkingen;
• Schoonmaak van automaten en omgeving;
• All-in onderhoud* o.a. via 1e en 2e lijn meldingen;
• Levering van automaten, meubels, materialen.
*Incl. waterfilter, voorrijkosten en onderdelen.
VRNHN accepteert géén extra aanvullende kosten zoals benoemd in deze eis. Dergelijke kosten worden dan ook niet geaccepteerd gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst is uitbreiding van het aantal automaten mogelijk waarbij de einddatum van het contract gelijk blijft. Dit heeft als gevolg dat het component huur (hardware) naar rato van de resterende termijn in rekening wordt gebracht. Overige onderdelen van de dienstverlening zijn in lijn met tarieven zoals aangeboden door opdrachtnemer.
In het geval van een korte huurperiode is inzet van een gereviseerde automaat toegestaan, uitgangspunt is dat deze de kwaliteit conform overeenkomst kan bieden. De afweging kosten/baten in relatie tot de resterende termijn en daarmee definitieve keuze wordt door VRNHN uitgevoerd. Gedurende de overeenkomst is inkrimping van het aantal automaten mogelijk. Gedurende
de overeenkomst dienen er minimaal vijf automaten kosteloos retour genomen te worden. Hierbij is er geen sprake afkoop en/of kosten over de resterende termijn.

Elke automaat dient minimaal te voorzien in het volgende standaard assortiment:
• Koud water
• Heet water
• Koffie
• Decafé
• Espresso
• Café au lait
• Wiener melange
• Cappuccino
• Chocolademelk
• Suiker en Topping

De af te sluiten overeenkomst treedt in werking op 1 december 2024 en heeft een vaste looptijd tot 30 november
2028. VRNHN kan de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden drie keer met een periode van één jaar verlengen.

Bron: Tenderned zondag 19 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/336756

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 21 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *