Onderhoud terreinen Zuid Limburg – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud terreinen Zuid Limburg

Foto: Pixabay.com

De huidige overeenkomst voor het onderhoud van de terreinen in het zuidelijke deel van Limburg tussen het Waterschapsbedrijf Limburg en de huidige ondernemer loopt af en eventuele verlengingen zijn niet mogelijk. Dit is de aanleiding om een nieuwe aanbesteding te publiceren. Voor de volledigheid: voor de terreinen in het noordelijke deel van Limburg loopt er nog een overeenkomst.
Deze aanbesteding richt zich op het contracteren van één opdrachtnemer die Waterschapsbedrijf Limburg kan voorzien in
de behoefte aan het onderhoud van de terreinen die aanbestedende dienst in eigendom heeft in het zuidelijke deel van Limburg. Aanbestedende dienst heeft zijn terreinen geografisch verdeeld in Noord en Zuid. Deze terreinen zijn verschillend
van karakter en hebben diverse functies. Het onderhoud van de terreinen heeft als primaire doel de bedrijfsvoering: de zuivering en afvoer van gezuiverd water, te ondersteunen. Daarnaast geven de terreinen ook uitstraling aan de organisatie en hun omgeving. Het Waterschapsbedrijf Limburg streeft bij de aanbesteding de volgende doelstellingen na:
1. Veiligheid en veilig werken;
2. Het minimaliseren van risico’s;
3. Een goede prijs-kwaliteitverhouding;
4. Ontzorging van het WBL en minimale onderbrekingen van het zuiveringsproces;
5. Voldoen aan wet- en regelgeving.
De aanbestedende dienst koopt in deze procedure ook in namens Waterschap Limburg. Omdat de aanvangsdatum van de overeenkomst gelijk is aan de verwachte datum voor de overdracht van de activiteiten van Waterschapsbedrijf Limburg aan Waterschap Limburg, zal er in dat geval geen separate overeenkomst met Waterschap Limburg worden gesloten voor het ene
terrein van Waterschap Limburg. Indien de overdracht op een later moment zal plaats vinden dan de aanvangsdatum van de overeenkomst, zal er een separate overeenkomst worden gesloten met Waterschap Limburg.

De werkzaamheden bestaan voor het grootste deel uit jaarlijks onderhoud aan de groenvoorzieningen en verhardingen op circa 52 locaties verspreid over Zuid-Limburg. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit diverse reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de volgende arealen:
• Bomen circa 600 st
• Bosplantsoen circa 630 are
• Sierheesters circa 19 are
• Hagen circa 1.100 m
• Maaien hekwerken/rasters circa 17.500 m
• Gazon intensief circa 1.100 are
• Gazon extensief circa 1.400 are
• Elementenverharding circa 300 are
• Halfverharding circa 45 are
• Gesloten verharding circa 420 are
• Betonplaten circa 60 are
• Gladheidsbestrijding t.b.v. bereikbaarheid van gedeelten van terreinen

De aanbestedende dienst volgt met deze aanbesteding een niet-openbare procedure. De looptijd van de af te sluiten overeenkomst is voor bepaalde tijd en is in eerste instantie voor twee jaar. De overeenkomst vangt aan op 1 januari 2025.
De aanbestedende dienst kan de overeenkomst stilzwijgend verlengen met twee jaar tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities. Van deze verlengingsbevoegdheid kan het WBL maximaal driemaal gebruik maken.

Bron: Tenderned maandag 20 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/336770

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 21 mei 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *