Van den Herik heeft onderhoudscontract RWS Eemsgeul – Aanbestedingsnieuws

Van den Herik heeft onderhoudscontract RWS Eemsgeul

Het onderhoud aan de Eemsgeul wordt sinds kort uitgevoerd door aannemer Van Den Herik uit Sliedrecht. De Eemsgeul is de toegangsroute naar de Eemshaven, de grootste zeehaven van Noord-Nederland.

fragment © Van den Herik 2023

De Eemshaven is onder andere belangrijk voor aan- en doorvoer van brandstoffen, onder andere met de LNG terminal, en vervult daarmee een cruciale rol in de Europese energieonafhankelijkheid. Daarom is de Eemsgeul in 2018 -eveneens door Van den Herik- verdiept om toegang te bieden voor schepen met een maximale diepgang van 14 m.

Rijkswaterstaat heeft de opdracht gegund op duurzaamheid. Daarbij is gebruik gemaakt van een milieukostencalculator.

Voor het Eemsgeul-contract zijn bijvoorbeeld de maximaal toelaatbare milieukosten 20% verlaagd ten opzichte van het voorgaande contract, aldus RWS en dat zou komen door de inzet van een Clean Ship

 

‘De duurzaamheidseisen van de Rijkswaterstaat hebben ons gestimuleerd het brandstofverbruik nog verder te minimaliseren’, vertelt Jan Huijbers, directeur van Van den Herik. ‘Het schip dat we inzetten, de Charlock, is gebouwd in 2016 en gecertificeerd als ‘Clean Ship  […]Al tijdens de bouw is de Charlock voorzien van een SCR-installatie (een katalysator die stikstofoxiden afvangt). Deze katalysator zetten we ook in tijdens de werkzaamheden aan de Eemsgeul en we varen in de eco-modus. Daardoor is het brandstofverbruik flink gedaald bij een gelijkblijvend productieniveau.’

Benno Beimers, nautisch adviseur Rijkswaterstaat licht toe: ‘Verdiepen was noodzakelijk voor het bevoorraden van de energiecentrales in de Eemshaven. Met deze verdieping, die past binnen de geldende vergunning, kunnen grotere schepen de Eemshaven bereiken.’

‘Doordat de Eemsgeul geschikt is voor grote schepen, kon er in 2022 in een relatief korte tijd ook een LNG-terminal ontwikkeld worden in de Eemshaven. Het bevaarbaar houden van deze verbinding is dus van vitaal belang voor de Europese energie-onafhankelijkheid.’

Bron: Rijkswaterstaat, 20 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *