Twee aanbestedingen onderhoudsopdrachten Willibrord Stichting – Aanbestedingsnieuws

Twee aanbestedingen onderhoudsopdrachten Willibrord Stichting

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs (PCOU) en de Willibrord Stichting besturen samen in totaal 42 scholen, verdeeld over 57 adressen.
Stichting PCOU bestuurt scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs (sbo, so en vso) in de regio Utrecht.
De Willibrord Stichting heeft scholen voor voortgezet onderwijs. Deze scholen omvatten het hele spectrum van het voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.
Bureau Service & Advies zorgt voor praktische en beleidsmatige ondersteuning van de scholen en het College van Bestuur. Het bureau voert taken uit op het gebied van: huisvesting, facilitaire dienstverlening, ICT-ondersteuning, inkoop, financiële zaken, salarisadministratie, personeel en organisatie, bestuursondersteuning en kwaliteitszorg.

De ene aanbesteding is voor onderhoud voor daken, schilderwerk en bouwkundig, de andere aanbesteding is voor onderhoud voor E&W, zonwering, liften, brandveiligheid en inbraakopvolging.

De volgende onderdelen behoren tot de opdracht “onderhoud voor daken, schilderwerk en bouwkundig”,verdeeld over percelen:
Bouwkundig onderhoud waaronder:

Kleine bouwkundige reparaties;
Slotenonderhoud en vervanging;
Vervangen tegels.

Dakonderhoud; alle onderhoudswerkzaamheden aan diverse hellende en vlakke daken, randaansluitingen, dakdoorvoeren, lichtkoepels, goten en afvoeren, waaronder is begrepen het periodiek reinigen zodat verstoppingen worden voorkomen, het periodiek controleren op waterdichtheid en het herstellen van aanwezige gebreken,
Schilderonderhoud; alle onderhoudswerkzaamheden aan de kozijnen, ramen, deuren en luiken, gevelbekledingen en binnenwanden inclusief vervanging beglazing. 

De gevraagde werkzaamheden en de bijbehorende technische specificaties worden beschreven in het Programma van Eisen( PvE). Dit document zal als bijlage bij de inschrijvingsleidraad in de inschrijvingsfase worden toegevoegd. De omvang van de opdracht bedraagt circa 40 scholen, verdeeld over 51 adressen, met in totaal circa 144.173 vierkante meter bruto vloer oppervlak.

Voor de overeenkomst worden een aantal percelen gehanteerd. Een opdrachtnemer kan zich inschrijven voor meerdere percelen:
Bouwkundig onderhoud (1 perceel)
Dakonderhoud (1 perceel)
Schilderonderhoud (2 percelen)
De twee percelen worden gevormd door een geografische splitsing van het grondgebied van de opdrachtgever in Utrecht en omstreken op basis van de reeds door opdrachtgever gehanteerde regio-indeling. In de inschrijvingsfase zullen de adressen en overige gegevens verstrekt worden.

De looptijd van de overeenkomst is voor een periode van vier jaar. Deze vangt aan op 1 januari 2022 en eindigt van rechtswege op 31 december 2025. Na deze periode bestaat de mogelijkheid voor de opdrachtgever de overeenkomst tot tweemaal toe met twee jaar te verlengen. De gevolgde procedure is de niet-openbare procedure. dus een selectiefase en een inschrijvingsfase. Het gunningscriterium voor deze aanbesteding is op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (Beste PKV / EMVI). Naast het aspect ‘prijs’ worden dus gunningscriteria beschreven waarmee inschrijvers zich kunnen onderscheiden op kwaliteit. De verhouding zal naar verwachting 50% kwaliteit en 50% prijs bevatten, maar dit is nog onder voorbehoud. Deze gunningscriteria hebben betrekking op de specifieke wijze waarop inschrijvers de dienstverlening aan opdrachtgever vorm willen geven. De gunningscriteria worden uitgebreid omschreven in de inschrijvingsleidraad.

De andere aanbesteding betreft een Europese niet-openbare aanbesteding met als doel te komen tot een overeenkomst met meerdere opdrachtnemers, verdeeld over een aantal percelen, die de opdracht uitvoeren.

De verschillende onderdelen van de opdracht “onderhoud voor E&W, zonwering, liften, brandveiligheid en inbraakopvolging” voor het preventief en klachtenonderhoud zijn verdeeld over percelen:
• E&W preventief en klachtenonderhoud, waarbij ook inbegrepen:

o NEN3140 keuringen;
o Noodverlichting;
o Wandcontactdozen;
o Meterkasten;
o Ventilatie;
o Luchtbehandelingskasten;
o Gebouwbeheerssystemen;
o Airco’s;
o Cv-installaties;
o NEN 3140 keuring arbeidsmiddelen;
o Elektrische deuren;

• Zonwering, zowel elektrisch als handbedienbaar (preventief en klachtenonderhoud);
• Liften (preventief en klachtenonderhoud)
• Blusmiddelen (preventief en klachtenonderhoud)
• Brandveiligheid & inbraakopvolging. Verzorgen van preventief en klachtenonderhoud, doormelding en opvolging ten behoeve van de brandveiligheid en inbraakopvolging met 24-uurs service.

De gevraagde werkzaamheden en de bijbehorende technische specificaties worden beschreven in het Programma van Eisen.(PvE) Dit document zal als bijlage bij de inschrijvingsleidraad in de inschrijvingsfase worden toegevoegd. Daarnaast wordt er een lijst bijgesloten van alle binnen de opdracht opgenomen installaties. De omvang van de opdracht bedraagt circa 40 scholen, verdeeld over 51 adressen, met in totaal circa 144.173 vierkante meter bruto vloer oppervlak.

Voor de overeenkomst worden een aantal percelen gehanteerd. Een opdrachtnemer kan zich inschrijven voor meerdere percelen:
E&W preventief en klachtenonderhoud (6 percelen)
Perceel 1 tot en met 6 worden gevormd door een geografische splitsing van het grondgebied van de opdrachtgever in Utrecht en omstreken op basis van de reeds door opdrachtgever gehanteerde regio-indeling. In de inschrijvingsfase zullen de adressen en overige gegevens verstrekt worden.

Zonwering, onderhouden en repareren zowel elektrisch als handbedienbaar (1 perceel)
Liften, preventief en klachtenonderhoud (1 perceel, circa 17 scholen beschikken over liften)
Blusmiddelen, preventief en klachtenonderhoud (1 perceel)
Brandveiligheid & inbraakopvolging (1 perceel)

De looptijd van de overeenkomst is voor een periode van vier jaar. Deze vangt aan op 1 januari 2022 en eindigt van rechtswege op 31 december 2025. Na deze periode bestaat de mogelijkheid voor opdrachtgever de overeenkomst tot tweemaal toe met twee jaar te verlengen. Het gunningscriterium voor deze aanbesteding is op basis van de beste prijs-Kwaliteitsverhouding (Beste
PKV / EMVI). Naast het aspect ‘prijs’ worden dus gunningscriteria beschreven waarmee inschrijvers zich kunnen onderscheiden op kwaliteit. De verhouding zal naar verwachting 50% kwaliteit en 50% prijs bevatten, maar dit is nog onder voorbehoud. Deze gunningscriteria hebben betrekking op de specifieke wijze waarop inschrijvers de dienstverlening aan opdrachtgever vorm willen geven. De gunningscriteria worden uitgebreid omschreven in de inschrijvingsleidraad.

Bron: Tenderned Woensdag 14 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232921 (Onderhoud voor daken, schilderwerk en bouwkundig) en https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232922 (Onderhoud voor E&W, zonwering, liften, brandveiligheid en inbraakopvolging).

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *