Mobiliteitshulpmiddelen UWV – Aanbestedingsnieuws

Mobiliteitshulpmiddelen UWV

Foto: Pexels.com

UWV zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doet ze als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV voert wettelijke en aanvullende taken uit. 

De doelstelling van de opdracht in deze Europese openbare aanbesteding is, samengevat, het leveren van (aangepaste) mobiliteitshulpmiddelen aan klanten met een (structurele functionele) beperking of scholingsbelemmering. Hiermee krijgen klanten de mogelijkheid voor het behoud, herstel of bevordering van het verrichten van arbeid of het volgen van onderwijs.
Dit door middel van het leveren van mobiliteitshulpmiddelen en de dienstverlening die hiermee in relatie staan ((aan)passing, onderhoud, instructie et cetera). Mobiliteitshulpmiddelen zijn:

 • Hoepelrolstoelen
 • Elektrische rolstoelen
 • Scootmobielen
 • Loophulpmiddelen
 • Elektrische driewielfietsen
 • Gesloten gehandicaptenvoertuig met motor
 • Rolstoelscooter
 • Aandrijfmiddelen voor de rolstoel

Daarnaast wenst UWV middels deze aanbesteding de volgende doelstellingen te verwezenlijken:

 • Borgen dat de klant zeker is gesteld van levering van voorzieningen, die van dusdanige kwaliteit zijn, dat het voldoet aan de minimale functionele, technische -en veiligheidseisen en gebruiksduur;
 • Een goede Dienstverlening, die in relatie staat tot de levering en adequate service/support aan de klant, met als resultaat tevreden klanten;
 • Het bedingen van een eerlijke en transparante kwaliteit/prijsverhouding, waardoor te allen tijde de meest adequate oplossing voor de klant wordt gerealiseerd;
 •  Het verminderen van de milieubelasting, door gebruik van duurzame producten, circulariteit en het verlagen van de CO2 footprint. De inschrijving van de ondernemer dient te voorzien in de inkoopbehoefte van aanbesteder. Hiervoor wenst UWV twee leveranciers te selecteren en te contracteren die landelijk mobiliteitshulpmiddelen kunnen verstrekken.

De duur van de raamovereenkomst bedraagt zes jaar. Aanbesteder heeft het recht deze raamovereenkomst zonder opgave van reden tussentijds na het einde van het derde contractjaar te beëindigen met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. De aanvangsdatum van de raamovereenkomst ligt naar huidig inzicht op 1 januari 2022 met als uiterlijke expiratiedatum 31 december 2027. Aan voornoemde aanvangsdatum kunnen inschrijvers geen rechten ontlenen.

Bron:

Tenderned woensdag 14 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232919

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *