Transport en verwerking klein chemisch afval – Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Transport en verwerking klein chemisch afval – Zoetermeer

Foto: pixabay.com

Inwoners van Zoetermeer kunnen hun KCA aanbieden op het zelfbrengdepot aan de Argonstraat 25 te Zoetermeer. Op deze locatie bevindt zich het enige door de gemeente Zoetermeer gefaciliteerde inzamelpunt voor KCA. Op deze locatie worden de KCA-stoffen nauwgezet gesorteerd door gekwalificeerde medewerkers van de afdeling Afvalinzameling. De vergunning van het depot staat toe maximaal 10 ton KCA op te slaan. De inrichting voldoet aan de PGS 15 richtlijn. Wekelijks – vaak daags voor de wekelijkse afhaaldag – verstrekt de afdeling Afvalinzameling de lijst met de af te voeren KCA-stromen aan de huidige contractant. De lijst geeft naast het aantal te leveren inzamelmiddelen ook aan welke soorten KCA er afgevoerd dienen te worden en op welke wijze deze aangeboden worden.

De opdracht in deze aanbesteding omvat het door contractant wekelijks op een vaste dag of eventueel na een oproep,
daartoe binnen 48 uur, afvoeren van het op het zelfbrengdepot te Zoetermeer ingezamelde klein chemisch afval naar een verwerkingslocatie van contractant. Het één en ander conform het Programma van Eisen. De gemeente heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie. Wel maximeert de gemeente de totale omvang/waarde van deze opdracht (initiële looptijd incl. verlengingsopties) op €400.000,-.

Er is gekozen voor de Europese aanbestedingsprocedure. Er is gekozen voor het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding. Er ligt echter een zware nadruk op de prijs (80%). De te sluiten raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar met de optie tot verlenging van tweemaal één jaar. De ingangsdatum is 1 mei 2023. De nadere opdrachten onder de raamovereenkomst worden verstrekt volgens de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de raamovereenkomst c.q. de nadere overeenkomst bij deze raamovereenkomst.

Bron: Tenderned zondag 1 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284128

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *