TenderNed wordt Iets Duidelijker – Aanbestedingsnieuws

TenderNed wordt Iets Duidelijker

Tenderned wordt iets duidelijker voor niet in aanbestedingen ingevoerde mensen. Veel, zo niet alle categorieën en rubrieken ontleent TenderNed aan de Aanbestedingsrichtlijn. Als gevolg van een wijziging van de regeling van Eforms (voor het toepassen van een EU standaard voor formulieren) wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de verschillende aanbestedende diensten. Daardoor worden aankondigingen beter vindbaar.

©Tenderned 2021 screenshot

De Eforms brengen meer veranderingen met zich mee. Aanbestedingsnieuws gaat het nauwgezet volgen wat er zoal precies verandert. U kunt het ook zelf teruglezen, dat raden we op zich ook aan, maar bedenk goed dat dit dus ambtenaren zijn die naar ambtenaren toe praten, naar analogie van B2B zou men zoiets overheid 2 overheid: O2O moeten noemen, maar de Rotterdammers in Ministeries verdragen dat waarschijnlijk niet.

TenderNed zelf is ook tevreden met de eForms klus, zo maken we tenminste op uit de berichtgeving erover, waarin ze op het einde zelfs zeggen trots te zijn, maar bericht er weinig handelsvriendelijk alleen in ambtenarenttermen. Snapt u? U bent die hen, waarover gesproken wordt:

Vrijwel alle wijzigingen in de eForms hebben betrekking op aanbestedende diensten. Zij moeten soms andere of meer informatie invoeren in TenderNed. Voor ondernemers verbetert de informatie over nieuwe aanbestedingen, maar de impact van de wijzigingen is voor hen beperkt.

Hen. Een beetje alsof je ouders het samen stiekem over seks hebben in van die termen waardoor kinderen ook wel snappen dat dit kennelijk niet voor hun oortjes bestemd is. Is deze uitleg van hoe dat malle en voor ondernemers onbegrijpelijke Tenderned werkt, is dat wel voor onze oortjes bestemd?  Lees het zelf maar, ze zijn er al op beducht dat ondernemers er ook lucht van krijgen, getuige bijzinnen als “voor ondernemers verandert er niets” .  eForms: Het aankondigen van EU opdrachten gaat veranderen | PIANOo – Expertisecentrum Aanbesteden

Dit is ook een beetje archiefwetenschap voor dummies. Wij kunnen als normale ondernemers bij 3a3 dus gevat zijn en archiefwetenschap-lekentermen gebruiken als “categorie” of “rubriek”, zodat u dan kunt begrijpen, dat u daarop voortaan kunt zoeken of filteren bij het benaderen van nieuwe klanten. Dat er nieuwe mappen/folders/onderverdelingen aankomen, hoe je ‘ ook wil noemen, u mag het zelf weten, maar TenderNed noemt het rechtsvormen. Kun je erop filteren, geen idee, we hopen het.

TenderNed is niet gemaakt voor ondernemers die een opdracht zoeken maar voor de overheidsinkoper die zich aan de Europese regels moet houden, een arme developer zit daar met 5 a 10 juristen in de nek die een rubricering van organisaties dan “rechtsvorm” noemen, wat ook nog eens getuigt van een flagrant onbegrip van ondernemersrecht, het enige beetje recht dat ondernemers doorgaans wél goed in de smiezen hebben. Zo gaat dat dan in Ministeries en hun uitvoerende organisaties en vanuit die zelfde kramp wordt door ambtenaren steevast gepraat over aanbestedingen.  Het verklaart ook, waarom de aankondigingen sowieso heel statig “aankondigingen” heten en niet gewoon melding of bericht, of opdracht of zo. En waarom ze website ook niet gewoon website maar platform noemen zoals verder niemand op aarde ooit, en waarom ze TenderNed ook omschrijven als aankondigingenplatform. Dit soort woorden herhalen ze ook probleemloos naar elkaar als ze de peper en zout doorgeven…. “Mag ik het zout van de applicatiebeheerder van het aankondigingenplatform”. Als dyslectisch ambtenaar moet je het zwaar hebben.

Voor alle aanbestedende diensten die geregistreerd staan op TenderNed is een nieuwe rechtsvorm vastgesteld. Dit kan automatisch gebeurd zijn of nadat de aanbestedende dienst benaderd is met de vraag welke rechtsvorm op hen van toepassing is. Aanbestedende diensten vinden hun rechtsvorm in TenderNed bij Organisatie > Gegevens > Type aanbestedende dienst. Is de rechtsvorm onjuist, dan kan de lokaal beheerder dit zelf aanpassen. Voor de bepaling van de rechtsvorm kan de aanbestedende dienst advies inwinnen bij een jurist.

De volgende nieuwe rubriekjes/rechtsvormen worden door TenderNed extra onderscheiden als gevolg van de Eforms:

 

Overheidsonderneming

Bedrijf waarop aanbestedende diensten rechtstreeks of middellijk een overheersende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of de op het bedrijf van toepassing zijnde voorschriften. Overheidsondernemingen zijn bedrijven die niet kwalificeren als publiekrechtelijke instelling en vallen binnen het speciale sector-regime. Hieronder vallen openbaarvervoerbedrijven zoals de NS, drinkwaterbedrijven, energiebedrijven en havenbedrijven.

Entiteit met bijzondere of uitsluitende rechten

De entiteiten met een bijzonder of uitsluitend recht, niet zijnde overheidsondernemingen, zijn actief in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten: de speciale sectoren. Hieronder vallen de entiteiten die niet kwalificeren als publiekrechtelijke instelling.

Een uitsluitend recht is volgens artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012 een recht dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van een bestuursorgaan aan één onderneming wordt verleend. Voor die enkele onderneming wordt het recht voorbehouden om binnen een bepaald geografisch gebied een dienst te verrichten of activiteit uit te oefenen.

Een bijzonder (of alleen)recht is vergelijkbaar met een uitsluitend recht, maar in plaats van aan één onderneming, wordt het recht aan een beperkt aantal ondernemingen verleend.

Voorbeelden: Prorail, RET of HTM.

Europese instelling / Europees agentschap of internationale organisatie

De Europese Unie heeft zeven instellingen:

  • Europees Parlement
  • Europese Raad
  • Raad van de Europese Unie
  • Europese Commissie
  • Hof van Justitie van de Europese Unie
  • Europese Centrale Bank
  • Europese Rekenkamer

Een agentschap van de Europese Unie is een orgaan dat krachtens het Europees recht is opgericht om één specifieke taak te verrichten. Het woord agentschap zit niet altijd in de benaming; ze worden soms centrum, instituut, stichting, bureau of autoriteit genoemd.

Voorbeelden: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), European Police Office (Europol), Eurojust.

Een internationale organisatie is een organisatie die zich over minstens drie landen uitstrekt. Een internationale organisatie wordt altijd opgericht op basis van een verdrag of een akkoord dat door de leden aanvaard en ondertekend wordt. Een internationale organisatie bezit rechtspersoonlijkheid, valt onder de regels van het internationaal recht en kan akkoorden afsluiten met staten of andere organisaties.

Voorbeelden: Internationaal Strafhof (ICC), OPCW, International gerechtshof, ESTEC.

Contractant op defensiegebied

Dit type rechtsvorm is van toepassing op formulier 22. Dit formulier wordt gebruikt wanneer er sprake is van onderaanneming bij een Defensieopdracht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *