Strukton wint aanbesteding TenneT RenSec 110-150kV – Aanbestedingsnieuws

Strukton wint aanbesteding TenneT RenSec 110-150kV

TenneT TSO heeft op woensdag 28 juni jl. Strukton Systems de opdracht gegund voor de renovatie van het secundair van de eerste vijf stations in het Stedin gebied van het TenneT raamcontract EU-207. Het betreft de renovatie van secundaire installaties van de 110-150 kV-stations in Driebergen, Oudenrijn, Oudeland, Theemsweg en Merseyweg, inclusief de bijbehorende aanpalende stations. De renovatieprojecten worden uitgevoerd conform een UAV-GC Engineering & Construct (E&C) contract. Het eerste project van de reeks start op 21 juni 2017 en het laatste station zal uiterlijk op 4 september 2020 worden opgeleverd.

Bron: Strukton, 4 juli 2017

TenneT is bezig de secundaire installatie in haar stations te vervangen. Tegelijk worden de gedeelde stations systeemtechnisch en fysiek losgekoppeld van de installaties van de Regionale Netbeheerder (RNB). Van oudsher waren deze stations in beheer bij het gemeentelijke of provinciale energiebedrijf. Door de splitsingswet is het beheer van het transportnet (hoogspanning) naar Tennet gegaan en het distributienet (middenspanning) naar de RNB. Vaak bevinden de beveiligings- en besturingspanelen van zowel hoog- als middenspanning zich in hetzelfde gebouw. TenneT wil deze installaties nu fysiek en bedrijfsmatig scheiden van die van het RNB. De secundaire installaties worden waar mogelijk in een prefab betonnen gebouw ondergebracht. De bijbehorende civiele, tertiaire en telecom werkzaamheden behoren ook tot de scope van dit project.

Omdat dit vaak complexe installaties zijn, en de gebruikte technologie dateert van de jaren tachtig of daarvoor, is een goede voorbereiding zeer belangrijk. De betreffende stations moeten ‘gewoon’ in bedrijf blijven. Daarnaast moet de ombouwperiode (VNB) tot een minimum worden beperkt. Strukton heeft ervoor gekozen om in zijn plan van aanpak te kiezen voor een plug & play concept, waarbij alle beveiligings- en besturingspanelen zoveel mogelijk van te voren als combinatie getest worden en alle componenten vooraf waar mogelijk op stekers worden uitbedraad. Ook wordt de functionaliteit zoveel mogelijk samengebracht in een combikast, die Strukton Rolling Stock levert.

De raamovereenkomst geldt voor een periode van minimaal drie en maximaal vijf jaar. TenneT heeft dit project aan Strukton gegund op basis van de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (voorheen EMVI). Strukton heeft hierbij een goede beoordeling gekregen voor het plan van aanpak, het risicodossier en de interviews met sleutelpersoneel.

 Bron: Structon, 4 juli 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *