Forensische en curatieve zorg gedetineerden onderhands gegund – Aanbestedingsnieuws

Forensische en curatieve zorg gedetineerden onderhands gegund

Forensische zorg en curatieve zorg wordt tot op heden onderhands gegund. Dat blijkt uit een kamerbrief van staatssecretaris Dijkhoff van Justitie over aanbesteding in forensische zorg en curatieve zorg. Het gaat daarbij om geestelijke gezondheidszorg voor gedetineerden en de overlijdenszorg van in detentie overledenen. Dat hangt samen met de rechtspositie van tbs-gestelden in een forensische psychiatrische kliniek (FPK).

De introductie van aanbesteding in justitiële zorg, is het gevolg van de invoering van de Wet forensische zorg. Op basis van artikel 4.1 van het wetsvoorstel wordt geregeld dat forensische zorg wordt ingekocht bij zorgaanbieders, met uitzondering van rijksinstellingen, op basis van contracten. Dat betekent dat bedden voor de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel vanaf de inwerkingtreding van deze wet – naar verwachting op 1 januari 2019 – zullen worden ingekocht.

Nick Cave & The Bad Seeds – The Mercy Seat
Bron:
https://www.youtube.com/watch?v=Ahr4KFl79WI

Met het voorgestelde regime wordt het inkopen van forensische zorg op basis van een “overheidsopdracht” zonder een openbare aankondiging niet langer mogelijk”, zo stelt Dijkhoff. Daarnaast dienen alle zorgaanbieders – ook na eerdere contracten – gelijk behandeld te worden. Dat betekent dat de thans gebruikelijke individuele capaciteitsafspraken niet langer gemaakt mogen worden.

Door de zorg zelf in te kopen, kan de staatssecretaris “zelf sturen op de capaciteit én de kwaliteit van de zorg door afspraken vast te leggen in de met de zorgaanbieders af te sluiten contracten. Voor de aanbesteding van forensische zorg per 1 januari 2018 kiest het ministerie van Veiligheid en Justitie voor raamovereenkomsten met strikte kwaliteitseisen (behandeling, gebouw, beheersmaatregelen).”

“Voor alle contractpartijen moeten dezelfde van te voren vastgestelde tarieven gelden gaan gelden. Innovaties, bijvoorbeeld op het terrein van e-health, kunnen tot een gunstiger tarief leiden. Op deze manier is  er sprake van aanbesteding waar de nadruk voor de zorgaanbieders ligt in het onderscheiden op kwaliteit, en niet op prijs.”

“De Wet forensische zorg regelt de invoering van een nieuw stelsel voor forensische zorg. De belangrijkste doelen van dit voorstel zijn: de juiste patiënt op de juiste plek, het creëren van voldoende forensische zorgcapaciteit, kwalitatief goede zorg gericht op de veiligheid van de samenleving en een goede aansluiting tussen de forensische en de curatieve zorg. Door het bieden van goede zorg als onderdeel van de straf, wil ik herhaling van strafbare feiten terugdringen”, aldus de kamerbrief.

Bron: Kamerstukken II 2016/17, 33 628, nr. 20

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *