Tsunami ecoducten rukt op naar Middenraai Drenthe – Aanbestedingsnieuws

Tsunami ecoducten rukt op naar Middenraai Drenthe

Ingenieursbureau Sweco start halverwege april met de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de Verlengde Middenraai. In opdracht van de provincie Drenthe voeren zij onderzoeken uit om de huidige situatie van het gebied in kaart te brengen, maatregelen op te stellen en de effecten daarvan te voorspellen. Spoiler alert: Er moet een ecologische verbindingszone komen.

Fragment van: https://www.youtube.com/watch?v=LmXd4zMPXJo

Sweco doet onderzoek naar de bodemopbouw, de natuur, de archeologie en de aardkundige waarden. De resultaten leveren meer informatie op over effectieve maatregelen om verdroging van het Mantingerzand te voorkomen. Die inzichten worden gebruikt als basis voor het inrichtingsplan waarin de plannen voor natuur-, recreatie- en landbouwontwikkeling voor de Verlengde Middenraai worden omschreven. Naar verwachting start de uitvoering van de werkzaamheden in 2021.

Landschapsarchitect Martin van Dijken komt bewoners bijpraten over de ontstaansgeschiedenis van het project. De betrokken organisaties zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. U kunt zich aanmelden via info@prolander.nl (o.v.v.: naam en aantal personen)

Tussen het Mantingerzand en het kanaal de Verlengde Middenraai ligt een voormalig landbouwgebied dat wordt ingericht voor herstel van het Mantingerveld. We noemen dit gebied De Verlengde Middenraai. Door het water in dit gebied zo lang mogelijk vast te houden ontstaat een hydrologische buffer. Dit voorkomt verdroging van het aangrenzende Mantingerveld en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de vochtige heide en veentjes. Hiermee wordt het gebied ook aantrekkelijk voor libellen, insectenjagende soorten als zwaluwen, verschillende soorten vleermuizen, kikkers en reptielen. Met het aanleggen van een ecologische verbindingszone worden de natuurgebieden Boswachterij Gees en het Mantingerveld weer met elkaar verbonden. Dieren en planten in het gebied krijgen zo een grotere kans om te overleven. Door waterhuishoudkundige maatregelen te treffen houden inwoners van Nieuw Balinge en omgeving droge voeten en wordt schade aan landbouwgebieden voorkomen.

De werkzaamheden in de Verlengde Middenraai maken volgens de provincie onderdeel uit van een groter gebiedsontwikkelproces. In het Mantingerbos, Mantingerveld, Scharreveld, landgoed Vossenberg en het beekdal Oude Diep werken de provincie, de gemeenten, het Waterschap en natuurorganisaties samen met inwoners en ondernemers aan, wat de provincie Drenthe noemt “een toekomstbestendig en gevarieerd landschap. Behalve herstel van natuur en landschap speelt ook het realiseren van een robuust watersysteem een belangrijke rol.”

In 2027 zijn de werkzaamheden in het gebied afgerond en is het gebied klaar voor de toekomst.

De redactie van Aanbestedingsnieuws heeft een hard hoofd in de aanleg van zulke ecologische verbindingszones. Voor de aanleg van een natuurbruggen, ecoducten en andere ecologische verbindingszones wordt opvallend vaak opvallend veel hout gekapt, op een terrein dat eerst tot aan de rand van de snelweg volledig bebost was. Dus dat is ook de idee van een ecologische verbindingszone, het wordt zo steeds meer met de Sahara verbonden. Woestijn is ook natuur. Dat leidt dan normaalgesproken tot flink wat protest maar om dat te verhinderen kun je via een inpassingsplan als provincie of rijk eigenlijk alles gewoon doordrukken.

Een goed voorbeeld is het ecoduct bij de a2 tussen Maarheeze en Weert. Of die over de A28 bij het Dwingelerveld. Of bij de a67 bij Bladel. Wel €700.000 is daarvoor neergelegd, voor die laatste. En dat is dan nog een koopje, met een bestaand viaduct dat aan ons mensen is onttrokken. Maar dat zijn er maar een paar van de vele voorbeelden. Je kan gerust spreken van een tsunami van ecoducten en ecologische verbindingszones. De zandhagedis kan zo in een keer doorlopen door de nieuwe zandbak Nederland.

Werkt het ook? Nou dat is de vraag. Op de infraroodcamera van Brabants Landschap kun je inderdaad nog flink wat vossen en reeën en edelherten voorbij zien komen. Maar die hebben ze er dan eerst zelf losgelaten, volgens de begeleidende tekst. Een soort catwalk. Maar dan voor herten. Een hertwalk.

Zie onder meer de lange lijst op wikipedia.

en verder het persbericht:

https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@132943/voorbereidingen/

4 thoughts on “Tsunami ecoducten rukt op naar Middenraai Drenthe

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *