Eindelijk aanbesteding Cruquiusbrug – Aanbestedingsnieuws

Eindelijk aanbesteding Cruquiusbrug

Foto: Provincie Noord-Holland

Na twee marktconsultaties (2017 en 2019) en een meedenksessie onder gebruikers en een vermoedelijke aanbesteding in september 2019, is dan eindelijk de aangekondigde aanbesteding conform de Europese concurrentiegerichte dialoog gepubliceerd. (Zie ook: Meedenken met de Cruquiusbrug N-H en Marktconsultatie gestart voor Cruquiusbrug Hoofddorp )

De aanleiding van het project is de vervangingsopgave die speelt bij brug A (oostzijde). Deze brug dateert uit 1932 en is op dit moment aan het einde van zijn levensduur. Brug B (westzijde) dateert uit de jaren ‘70 en deze dient te worden voorzien van groot onderhoud om tenminste 30 jaar (ontwerplevensduur) mee te kunnen.

Om de toekomstvastheid van de functies van beide bruggen te borgen wordt in deze opgave reeds vooruitgeblikt naar de ontwikkelingen en de gevolgen voor het gebruik van de Cruquiusbrug op de langere termijn. Door de concurentiegerichte dialoog en de fases en subfases in het proces zal vervanging en onderhoud niet starten voor februari 2021. 

Toelichting Concurrentiegerichte dialoog
Aanbesteder heeft ervoor gekozen om deze aanbesteding volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog uit te voeren. Deze aanbestedingsprocedure bestaat uit twee fasen, te weten (1) selectiefase en (2) inschrijvingsfase. De inschrijvingsfase bestaat uit een dialoogfase en een gunningsfase. In de selectiefase kunnen alle geïnteresseerden een aanmelding indienen conform de uitgangspunten en
vereisten als vermeld in de selectieleidraad. Alle gegadigden die voldoen aan de gestelde eisen worden geselecteerd voor de inschrijvingsfase. Aanbesteder heeft voor deze aanbestedingsprocedure (met trechtering) gekozen om met begrip voor de complexiteit en hoge ambities van het project, maar zonder onredelijk hoge transactiekosten voor gegadigden, te kunnen komen tot passende inschrijvingen. Om een kwalitatieve voorselectie te kunnen doen op basis van criteria die een relatie hebben met de opdracht, is besloten om dit in een tussentijdse trechtering te doen in plaats van als onderdeel van de Selectiefase. Na deze trechtering wordt er van drie partijen een inspanning verwacht in de dialoogfase, om de opgave verder te verdiepen en te komen tot beter begrip van de kansen en uitdagingen. Aanbesteder is voornemens om tijdens deze dialogen vragen over de projectdoelstelling en contractvoorwaarden te beantwoorden en haar contractdocumenten (versie 1) naar aanleiding van de dialooggesprekken nog op onderdelen aan te passen (versie 2). Om afgevallen inschrijvers tegemoet te komen wordt voor deze dialoogfase een inspanningsvergoeding beschikbaar gesteld.

Bron: Tenderned 20 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/185465

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *