Sport kleding, schoenen en sportartikelen tbv justitiabelen van DJI – Aanbestedingsnieuws

Sport kleding, schoenen en sportartikelen tbv justitiabelen van DJI

Pic: www.pixabay.com

Met 38 inrichtingen verspreid over het land en zo’n 13.000 medewerkers is DJI één van de grootste overheidsorganisaties van Nederland. Jaarlijks stromen er ongeveer 37.000 nieuwe justitiabelen in. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd. Maar ook in speciale inrichtingen voor de jongeren, de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentiecentra. Justitiële Inrichting (JI) wordt als algemene term gehanteerd voor al deze verschillende soorten van inrichtingen. DJI is naast het insluiten van mensen ook verantwoordelijk voor hun dagelijkse verzorging. Dat betekent dat de medewerkers van DJI met elke doelgroep op een andere manier werkt aan de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij.

De beweegreden om deze aanbesteding te starten is dat de huidige overeenkomsten voor het leveren van sportkleding, sportschoenen en sportartikelen expireren op 30 juni 2021.
Perceel 1 sportkleding: A&P b.v.
Perceel 2 sportschoenen: De Ridder b.v.
Perceel 3 sportartikelen: De Ridder b.v.
Ook de komende jaren heeft Aanbestedende dienst behoefte aan sportkleding, sportschoenen en sportartikelen ten behoeve van de Justitiabelen. De waarde van de producten die onderwerp zijn van deze aanbesteding overschrijden de Europese
aanbestedingsdrempels.

Het doel van de aanbesteding is om een overeenkomst te sluiten met één leverancier per perceel voor het leveren van sportkleding, sportschoenen en sportartikelen ten behoeve van justitiabelen van alle rijksinrichtingen van DJI. De looptijd van de beoogde overeenkomst per perceel bedraagt drie jaar, met voor koper de optie van verlenging van de looptijd met éénmaal een periode van maximaal twaalf maanden. Om het bovengenoemde te realiseren zal een inschrijving in ieder geval moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in het PvE ten behoeve van perceel 1 t/m 3), en zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de wensen zoals opgenomen in het Programma van Wensen. De opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI), op basis van beste prijs/kwaliteitsverhouding.

De aanbestedende dienst heeft na afweging besloten om voor onderhavige aanbesteding over te gaan tot wederom opdeling van de opdracht in drie percelen, te weten:

  • Perceel 1 Sportkleding t.b.v. Justitiabelen
  • Perceel 2 Sportschoenen t.b.v. Justitiabelen
  • Perceel 3 Sportartikelen t.b.v. Justitiabelen en medewerkers

De inschrijver kan ervoor kiezen op één of meerdere percelen in te schrijven. Indien u op meerdere percelen inschrijft, wordt u gevraagd per perceel een complete inschrijving te doen met toevoeging van alle gevraagde in te leveren documenten. Deze procedure is noodzakelijk omdat per perceel wordt beoordeeld en per perceel wordt gegund.

De scope van de aanbesteding bestaat uit het leveren van sportkleding, sportschoenen en sportartikelen ten behoeve van justitiabelen op alle locaties. De inschrijver dient voor perceel 2 Sportschoenen, per type schoen, ten minste twee
merken aan te bieden die voldoen aan de productspecificaties zoals opgenomen in de Productspecificaties tbv Perceel 2 Sportschoenen. Naast een goede prijs/kwaliteit verhouding vindt DJI het belangrijk dat de gevraagde sportschoenen een gepaste soberheid hebben, omdat de sportschoenen worden bekostigd met publiek geld. Zowel de vormgeving als het merk van de sportschoen dienen daarom een sobere uitstraling te hebben. In het oog springende (A-)merken zoals bijvoorbeeld Nike, Adidas en Puma zijn om deze reden niet geschikt. 

Als gevolg van rijksbrede bezuinigingen heeft DJI vanaf 2013 fors bezuinigd en heeft dit tot gevolg gehad dat locaties zijn gesloten. Mogelijk sluiten in de toekomst nog meer locaties en/of openen juist weer locaties. Op het moment van publicatie van deze aanbesteding is echter niet bekend wat de plannen hieromtrent zijn. De aanbestedende dienst kan daarover dan ook geen informatie verstrekken. De inschrijver moet rekening houden met eventuele wijzigingen in locaties, zowel qua
sluiten, wijzigen, en/of vervangen van huidige locaties, als wat betreft omvang (stijgen en dalen) van locaties en daarmee ook omvang in aantal producten dat DJI afneemt van de leverancier.

 

Bron: Tenderned 17 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219809

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *