Onderhoud & renovatie openbare verlichting Wijk bij Duurstede 2021-2025 – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud & renovatie openbare verlichting Wijk bij Duurstede 2021-2025

Foto: ©Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede ligt aan de splitsing van de Nederrijn en de Lek. De stad heeft een lange geschiedenis. Van bloeiende handelsstad, Dorestad, tot bisschopsstad en van vestingstad tot forensenstad. Kasteel Duurstede, museum Dorestad, een theater Calypso, de stadshaven, smalle straatjes met historische panden, de Markt met de winkels, terrassen en de Grote Kerk, een dorp waar het goed toeven schijnt. Natuurlijk is er voor de donkere uren openbare verlichting. Het stadje met bijbehorende dorpen Cothen en Langbroek telt ongeveer 5000 lichtpunten. Er zijn zo’n 150 storingen per jaar en circa 40 schade meldingen. Het onderhoud aan deze 5000 lichtpunten is het onderwerp van deze aanbesteding. De aanbestedende dienst hanteert de Europese Openbare aanbestedingsprocedure. Op de procedure zijn de Aanbestedingswet en hoofdstuk 7 van het ARW 2016 van toepassing.

De werkzaamheden voor het aan te besteden ‘Onderhoud & Renovatie Openbare Verlichting gemeente Wijk bij Duurstede 2021-2025’ bestaan in hoofdzaak uit:
a. werkzaamheden voor het functioneel in stand houden van de OVL;
b. werkzaamheden voor het functioneel in stand houden van beeldkwaliteit B
c. herstellen van storingen en defecten aan installaties OVL;
d. herstellen van schades door aanrijding en vandalisme aan installaties van de OVL;
e. uitvoeren groepsremplace OVL;
f. reinigen en conserveren lichtmasten;
g. schilderen van de lichtmasten;
h. verplaatsen, bijplaatsen en/of vervangen van lichtmasten en/of armaturen;
i. uitnemen en herplaatsen van lichtmasten t.b.v. evenementen, bouwwerkzaamheden en dergelijke;
j. rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
k. verwerken gegevens in een beheersysteem.
Voor een nadere beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar het RAW-bestek.

De datum van aanvang van de werkzaamheden is vastgesteld op 1 juli 2021 om middernacht.  De looptijd van deze opdracht is twee jaar en twee maal een optie tot verlenging van één jaar. De directie kan voor onderdelen van de beschreven werkzaamheden termijnen stellen waarbinnen deze gereed moeten zijn. Dit voor zover er aan bepaalde werkzaamheden geen termijnen zijn gesteld. De aanbestedende dienst beoordeelt en rangschikt de inschrijvingen op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Gemeente Wijk bij Duurstede en Tenderned 17 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219871

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *