Herinrichting Schildersbuurt gemeente Zaanstad – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Schildersbuurt gemeente Zaanstad

Foto: Google Streetview

In de gehele wordt het bestaande riool vervangen. Daarnaast worden alle verhardingen vervangen en worden de OV vernieuwd. Voor de gehele wijk is een nieuw groenplan uitgewerkt. In deze buurt zijn enkele bomen van slechte kwaliteit en worden deze vervangen door nieuwe
exemplaren. Ook voor de aanleg van het riool en de waterleiding worden enkele bomen gekapt waar nieuwe bomen voor terug komen. De nieuwe bomen komen niet altijd op dezelfde plek terug. Voor de bomen is/wordt kapvergunning verleend. De vergunning bestaat uit twee fasen. De eerste fase is verleend. De 2e fase is aangevraagd.
PWN vervangt de waterleiding. Met PWN zijn afspraken gemaakt over de werkvolgorde. Deze geldt voor de eerste maanden. Na aanvang van het werk is het nodig om de voortgang van PWN en inschrijver te blijven monitoren en de afspraken te updaten. Ook Liander gaat in deze wijk haar net vervangen. Door prioritering en capaciteitsproblemen is op dit moment nog niet duidelijk wanneer zij dit gaan doen. De werkzaamheden van Liander dienen geen conflict te geven met het door inschrijver uit te voeren werk. Bewoners van de Schildersbuurt zijn en worden geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden. Informatie is terug te vinden op de website https://buitengewoon.zaanstad.nl/projecten/Schildersbuurt
.

Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Schildersbuurt te Zaandam, tussen de straten Provincialeweg – Vincent van Goghweg – Westzijde en de spoorlijn van en naar Purmerend, gemeente Zaanstad. 

Deze opdracht is niet in percelen verdeeld. Opdeling in percelen wordt bij deze opdracht niet passend geacht. De werkzaamheden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle werkzaamheden dienen daarom door één aannemer te worden uitgevoerd.

Het gunningscriterium bij deze aanbestedingsprocedure is de beste prijs-kwaliteit verhouding op basis van gunnen op waarde. De inschrijver wordt uitgedaagd zijn meerwaarde aan te tonen. Voor deze meerwaarde is ten opzichte van de inschrijvingssom een fictieve korting te behalen. De fictieve korting wordt van de inschrijvingssom afgetrokken om de fictieve inschrijvingssom te bepalen, waaruit de volgorde van de economisch meest voordelige inschrijving wordt bepaald. De gunningscritera zijn de inschrijfsom, de tijd, en de CO2-ladder.

Het halen van de planning is van groot belang. Eind 2021 moet de uitvoering gereed zijn. Uitdaging hierbij is om de werkzaamheden goed af te stemmen met de NUTS-bedrijven die vooruitlopend hun netwerk vervangen (PWN/Liander). Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij gemeente Zaanstad. De inschrijver dient in TenderNed aan te geven op welk niveau inschrijver gecertificeerd is op het moment van inschrijving. Bij inschrijving dient een kopie van het certificaat te worden ingediend. Vanaf Niveau 3 ontvangt de inschrijver punten tot maximaal €350.000,-Niveau 5).

Bron: Tenderned 1 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213179

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *