Reactie op kamervragen over de Afsluitdijk: meevaller nog niet zo duidelijk

De opdracht voor het project Afsluitdijk is onlangs gegund, zo laat het Ministerie weten. CDA-Kamerlid Von Martels had gevraagd of een aanbestedingsmeevaller van 81 miljoen kon worden verschoven naar de ontsluiting van Kampen. Uit het antwoord blijkt in ieder geval dat die meevaller toch nog niet zo realistisch blijkt te zijn als men dacht.

Op dit moment is er nog geen zicht op, of er in het

project Afsluitdijk sprake is van een eventuele aanbestedingsmeevaller. Uit het Deltafonds zal het in elk geval niet komen. “Dit wordt duidelijker na ContractClose, Financial Close en financiële inpassing in de begroting, zo beweert Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) . Het project Afsluitdijk wordt uit het Deltafonds gefinancierd en eventuele aanbestedingsmeevallers zullen in beginsel toevallen aan de investeringsruimte van het Deltafonds.”

Het nu toevoegen van vervanging van de bruggen en/ of de sluis aan project Afsluitdijk is daarentegen volgens de brief om verschillende redenen niet mogelijk: het is strijdig met de aanbestedingswet, er is geen financiële dekking en het zou leiden tot vertraging van de versterking van de Afsluitdijk. De vervanging de bruggen en sluis dragen strikt genomen niet bij aan de doelen van het Deltafonds en kunnen daarom niet uit het Deltafonds gefinancierd worden. Het Deltafonds heeft immers een wettelijk vastgelegde scope, namelijk waterveiligheid, waterkwaliteit en zoetwater.

Er liepen recent meerdere tenders met betrekking tot de Afsluitdijk. Een is er van Rijkswaterstaat GPO, voor het versterken van de dijk en sluiscomplexen. Dan is er nog een concessie van de Provincie Friesland voor de exploitatie van een belevingscentrum.

Daarnaast was er een ontwerp-tender: Deze tender van september 2017 kondigde aan dat de Afsluitdijk een metamorfose ondergaat. Er is een ontwerp gemaakt dat bijdraagt aan de waarde van de dijk als icoon door de toepassing van lichtgevende algen (glowing nature) in een kazemat op de Afsluitdijk. Het kunstwerk zal twee maanden te bezichtigen zijn voor publiek. Die tender is voor een bedrag ter waarde van €220.000 gegund aan een bedrijf genaamd Biological & Popular Culture Inc. (Biopop), afkomstig uit Carlsbad, Californië.

Bron: Download bijgevoegd document(PDF)

Aanhangsel Handelingen 1017/18 Ah. 1877, ah201718-1877

redactie Auteur

Comments

Geef een reactie