CDA Overijssel: sluisverbreding voor meevaller aanbesteding Afsluitdijk

Een meevaller in de aanbesteding van de Afsluitdijk van 81 miljoen zou moeten worden aangewend voor de verbreding van een sluizencomplex, bij Kornwerderzand. Die sluizen zijn nu 14 meter breed. Daartoe pleit het CDA in Overijssel. Het CDA heeft daartoe een motie ingediend om daarvoor te pleiten bij Rijkswaterstaat, welke portefeuille in handen is van Cora van Nieuwenhuizen van coalitiepartner VVD. Op  22 februari werd bekend dat de opdracht wordt gegund aan Levvel, een consortium van BAM, Van Oord en RebelValley.

Het gaat om de Lorentzsluizen, een stelsel van spuisluizen en een grote en kleine schutsluis. Het is de eerste sluis met gelaste puntdeuren en heeft een waterkerende functie doordat bij een sterke stroming, door die stroming de sluisdeuren dicht vallen. De oproep tot het verbreden van de sluis is genoteerd in lokale krant van Kampen, “De Brug“.  ) In die krant laat het Kampense statenlid weten het een mooie kans te vinden voor Kampen, dat erdoor bereikbaar wordt voor short sea shipping. Doordat de sluis zo smal is, kunnen sommige schepen de sluis nu niet kunnen passeren. Noord, Oost en Midden-Nederland lopen dan ook grote kansen en opdrachten mis. Daarom streven regio en bedrijfsleven naar een verruiming van de sluis.

De Afsluitdijk -meevaller komt omdat de partners van het Levell-consortium ver onder de geraamde opdrachtwaarde hebben ingeschreven.  Daarbij dringt een vergelijking op met een eerdere mega-meevaller bij een aanbesteding voor het onderhoud van de Zeesluis bij IJmuiden. Ook hier schreef een consortium van BAM (OpenIJ) in met een bedrag van 138 miljoen onder de geraamde waarde. Die besparing zou moeten worden gerealiseerd door een innovatief ontwerp, dat bespaart op reserve-sluisdeuren. In een analyse stelt redacteur Ingrid Koenen van Cobouw dat aan de kaan “een meevaller van die omvang is er namelijk nooit, echt nooit”  Ook blijkt het zuinige ontwerp een enorme belasting te zijn voor de natuur omdat met het gekozen bouwtraject schepen aldaar langer voor de sluis moeten wachten. Daarnaast is met het project aan de IJmuider zeesluis de winstverwachting van BAM fors lager uitgevallen.

Of het geld ook echt vrijkomt, in het geval van de Afsluitdijk, is dus nog onzeker. Het gaat alleen om het resultaat van de aanbesteding en over meerkosten en projectrisico´s is nog niet veel bekend. Toch is het CDA Overijssel alvast bereid om aan de verbreding extra geld uit te geven: ”

©Rijkswaterstaat 2018


“Partners uit de regio waaronder de provincie Overijssel hebben al eerder aangegeven dat er geld beschikbaar is voor het verbreden van de Kornwerderzandsluis. Daarnaast is er vanuit het Rijk geld beschikbaar om regionale knelpunten op te lossen. Als we dit optellen bij de meevaller van 81 miljoen, moet er volgens ons een manier te vinden zijn om de verbreding daadwerkelijk te realiseren.”, zo stelt Statenlid Christiaan Schrijver.

Zie ook:

Rijkswaterstaat maakt voornemen tot gunning opdracht bekend voor het project Afsluitdijk

Aanbesteding versterking afsluitdijk verder met 3 kandidaten

Rijkswaterstaat: aanbesteding voor sterkere en energieneutrale Afsluitdijk van start

Rijkswaterstaat publiceert inkoopplanning 2018

redactie Auteur

Geef een reactie