Aanbesteding vismigratierivier Afsluitdijk in september – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding vismigratierivier Afsluitdijk in september

Na de zomer kunnen geïnteresseerde aannemers inschrijven op de bouw van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. De aanbesteding start in september. De bouw van de Vismigratierivier is opgeknipt in twee delen. Het eerste deel is de opening in de Afsluitdijk. Daarover berichtte Aanbestedingsnieuws al. Hiervoor is recent de gunning bekend geworden. In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk heeft Rijkswaterstaat dit onderdeel meegenomen bij de versterking van de Afsluitdijk.

©It Fryske Gea 2018

Rond de jaarwisseling wordt bekend welk bedrijf het werk gaat uitvoeren. De bouw start voor de zomer van 2019.

Het tweede deel is de aanleg van de slingerende Vismigratierivier in het IJsselmeer en de Waddenzee. Voor dit tweede deel zoekt de provincie Fryslan per september een aannemer. In 2022, wanneer beide delen klaar zijn, is de Vismigratierivier klaar voor gebruik.

De Vismigratierivier is een opening in de Afsluitdijk waardoor vissen weer 24/7 en 365 dagen per jaar heen en weer kunnen zwemmen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Voor sommige vissoorten, zoals de paling en de zalm, is het belangrijk om heen en weer te zwemmen van zout naar zoet water en omgekeerd. Dit doen ze om op te groeien of zich voort te planten. Doel is het verbeteren van de visstand in het IJsselmeer en de Waddenzee.

De provincie Fryslân is opdrachtgever van de Vismigratierivier namens De Nieuwe Afsluitdijk, een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Zij werken aan een nieuwe dijk op het gebied van duurzame energie, natuur, recreatie en toerisme.

Dat doen ze onder de naam It Fryske Gea. Volgens de projectpagina van It Fryske Gea zorgde de Afsluitdijk in 1932 niet alleen voor verbetering van de veiligheid, maar het was ook een ecologische ramp. De Zuiderzee en de Waddenzee werden abrupt van elkaar gescheiden. Trekvissen hebben zoet én zout water nodig voor hun levenscyclus. Met de aanleg van de Afsluitdijk werd het bijna onmogelijk voor vissen om heen en weer te trekken tussen Waddenzee, IJsselmeer en het achterland.

Miljoenen vissen liggen in de Waddenzee te wachten voor de spuisluizen. Ze ruiken het zoete water en willen naar binnen. Maar de stroming is voor deze trekvissen meestal te sterk om tegenop te zwemmen. Het is een belangrijke reden waarom het zo slecht gaat met trekvissen.

De totale kosten van de Vismigratierivier bedragen 55 miljoen euro. De Nationale Postcode Loterij financiert met 5 miljoen euro de laatste kilometer van de Vismigratierivier. Met die gift is een kunstwerk ondersteund van landschapsarchitect Bruno Doedens. Doedens ontwikkelde een plan voor een landschapskunstwerk van honderden zogenaamde ‘Blije Vissen’, die boven het water uitsteken en meedraaien met het tij.

Kijk voor meer informatie op: www.deafsluitdijk.nl

Bron: Noord-Holland, 10 juli 2018

2 thoughts on “Aanbesteding vismigratierivier Afsluitdijk in september

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *