A7/A8 Amsterdam – Hoorn gegund aan Witteveen+Bos – Aanbestedingsnieuws

A7/A8 Amsterdam – Hoorn gegund aan Witteveen+Bos

Weken zagen we geen enkel gunningsbericht maar begin december, nu er slecht nieuws is over de aanbesteding van de Afsluitdijk, regent het gunningsberichten. Een daarvan is Rijkswaterstaat heeft de planuitwerking van het project A7/A8 Amsterdam – Hoorn gegund aan advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Dat maakte Rijkswaterstaat gisteren bekend via een interview met zichzelf.

Structuurvisie Corridor Amsterdam Hoorn ©Rijkswaterstaat 2020

“Bijzonder is dat er tijdens de aanbesteding al vroeg werd overlegd met marktpartijen.”, zo concludeerde Rijkswaterstaat.

Contractmanager Arno Eversdijk:

Rijkswaterstaat werkt toe naar nog meer en eerdere samenwerking met marktpartijen. Deze aanbesteding is daar een prachtig voorbeeld van en past helemaal in de transitie naar een vitale infrasector.’

‘Bij het project A7/A8 Amsterdam – Hoorn verbetert Rijkswaterstaat de bereikbaarheid van het gebied tussen Amsterdam en Hoorn’, legt Arjan Gerritsen, projectmanager bij Rijkswaterstaat, uit. ‘Daarbij staan de knelpunten op het traject A7/A8 en van en naar de Coentunnel centraal. Op die plekken verbeteren we de doorstroming. Op sommige delen komt een extra rijstrook. Bestaande spitsstroken bouwen we om tot volwaardige rijstrook. Daarnaast stellen we de reserverijstroken van de Coentunnel open.’

De planuitwerking voor het project is op 16 november 2020 gegund aan advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Arno Eversdijk, contractmanager bij Rijkswaterstaat, vertelt dat in deze aanbesteding werd gestuurd op vroege betrokkenheid van marktpartijen.

‘We hebben veel geleerd van de ervaringen met de aanbesteding voor het project A20, waarop helaas geen inschrijvingen kwamen. In onze aanbesteding hebben we ingezet op méér contact voorafgaand aan de aanbesteding, door een marktconsultatie te houden die grotendeels online plaatsvond. Ook tijdens de aanbesteding hebben we veel contact gehad met de marktpartijen, waarbij we individuele inlichtingenrondes hebben georganiseerd.’

Ook ideeën over (ruimtelijke) kwaliteit en toekomstvastheid wogen mee bij de aanbesteding. ‘De (ruimtelijke) kwaliteit staat voor zowel Rijkswaterstaat als Witteveen+Bos voorop’, vertelt Anke Springer, projectleider bij Witteveen+Bos. Zij is zeer te spreken over deze aanpak.

‘De kernvraag was: Kunnen we meerwaarde bieden in kwaliteit en duurzaamheid? Ook Rijkswaterstaat heeft nadrukkelijk de ambitie om meer te doen dan alleen het aanleggen van een weg. Duurzaamheid en klimaat, de ruimtelijke inpassing van de plannen, Rijkswaterstaat straalt nadrukkelijk uit hier iets mee te willen. In dit verband werken we als Witteveen+Bos binnen het project samen met de landschapsarchitecten van BoschSlabbers en onze omgevingsmanager van AT Osborne. Zij brengen hun eigen, specifieke kennis in om samen deze ambitie waar te maken.’

Een duurzame aanbesteding, bij de A6 betekende dat bijzonder slecht nieuws voor het natura2000 gebied aan de kant van de weg. We zijn benieuwd wat het nu inhoudt.

Zie verder:

https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2020/12/rijkswaterstaat-gunt-planuitwerking-a7a8-amsterdam-hoorn-aan-witteveenbos.aspx

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *