Schoonmaakdienstverlening Stichting Simant – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaakdienstverlening Stichting Simant

Foto: pixabay.com

Opdrachtgever wenst één dienstverlener te contracteren voor het uitvoeren van schoonmaakdiensten ten behoeve van de vier scholen van opdrachtgever in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld. De looptijd van de af te sluiten overeenkomst bedraagt vier jaar (1 maart 2024 – 29 februari 2028) met de optie voor de scholen om de overeenkomst viermaal met een jaar te verlengen.

De beoogde opdracht omvat in hoofdzaak:
1. het dagelijks en periodiek schoonmaakonderhoud, met eigen middelen die moeten voldoen aan de voorschriften die het gebouw/toegepaste materialen vragen,
2. het aanvullen van sanitaire middelen, die door de scholen elders kunnen worden betrokken en ter beschikking worden gesteld aan de schoonmaakdienstverlener.
3. het dagelijks en periodiek vloeronderhoud,
4. het behandelen van linoleum. De lino vloeren van de scholen zijn allen behandeld met de I-wax methodiek. De opdrachtgever is erg tevreden over deze succesvolle methodiek, tapijtreiniging is op regiebasis. Andere mogelijkheden naast de I-wax methodiek worden niet uitgesloten, dit dient u te onderbouwen en dit wordt beoordeeld onder de kwaliteitsaspecten van de aanbieding.

Glasbewassing behoort niet tot de scope.
Voor de scholen geldt dat schoonmaak dient plaats te vinden op basis van veertig weken per jaar. De scope en financiële omvang van de overeenkomst zijn onderhevig aan fluctuaties tijdens de looptijd. Deze fluctuaties (naar boven en naar beneden) kunnen o.m. de volgende aspecten betreffen: locatie, ruimtes, leerlingen, medewerkers en frequenties. De omvang van deze fluctuaties is bij het aangaan van de overeenkomst niet te voorzien, fluctuaties vormen onderdeel van de overeenkomst en worden verrekend op basis van de in de inschrijving opgenomen prijzen en tarieven.

Op 12 oktober 2023 wordt u in de gelegenheid gesteld de locaties te schouwen. De schouw zal groepsgewijs gebeuren en er wordt gestart om 9:00 uur bij de locatie RSG TM Lijsterbes, Lijsterbesstraat 1, 8331 NS te Steenwijk. Per inschrijver zijn maximaal twee personen toegestaan en opdrachtgever er naar om maximaal 30 minuten per school aanwezig te zijn. Na afloop van iedere schouw wordt aangegeven wat de volgende locatie is. Er dient met een eigen vervoermiddel gereisd te worden naar de locaties.
Tijdens de schouw is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Echter, mondelinge antwoorden, toezeggingen of inlichtingen door of namens opdrachtgever voor, tijdens of na de schouw hebben geen enkele rechtsgeldigheid, tenzij de vragen naderhand via Tenderned zijn gesteld en schriftelijk zijn beantwoord in een Nota van Inlichtingen.

Bron: Tenderned dinsdag 10 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/312742

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 11 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *