Rijkswaterstaat publiceert inkoopplanning 2018 – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat publiceert inkoopplanning 2018

Rijkswaterstaat publiceert regelmatig de voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen op haar website. Hiermee komt Rijkswaterstaat tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van eventueel relevante ontwikkelingen en plannen.

Marktpartijen kunnen hierop dan anticiperen. Rijkswaterstaat streeft ernaar om drie keer per jaar een geactualiseerde versie van de Inkoopplanning te publiceren. Opvallende projecten: De wegverbreding van de A9 bij Amstelveen, de Zeetoegang IJmond.

Inkoopplanning februari 2018

De meest recente editie van de Inkoopplanning (februari 2018) is nu beschikbaar. Naast de geïntegreerde inkoopplanning in Excel is de planning ook per inkoopdomein als pdf beschikbaar. De Inkoopplanning bevat de voorgenomen opdrachten. De actuele aanbestedingen vindt u op TenderNed.

Zie voor een volledig overzicht ook:

RWS publiceert nieuwe versie inkoopplanning dd 8 juni

Rijkswaterstaat publiceert inkoopplanning

Bron: Rijkswaterstaat 15 februari 2018

Zie voor de volledige vorm van het document ook:

www.aanbestedingsnieuws.nl/?page_id=5931

Projectnaam Opdracht omschrijving Geschatte Contractomvang
Bewegwijzering Raamovereenkomst bewegwijzering Nationale Bewegwijzeringsdienst 15mio – 35mio
SAA: A9 Amstelveen Realisatie + onderhoud >500mio
Noord-Nederland: Prestatiecontract nat 2019-2023 Prestatiecontract 15mio – 35mio
Oost-Nederland: Hoofdvaarwegennet John Frostbrug Renovatie John Frostbrug 5mio – 15mio
Zee en Delta: Prestatiecontract Droog 2019 Prestatiecontract droog 5mio – 15mio
Noord-Nederland Oost: Onderhoud vaargeul Onderhoud verdiepte Eemsgeul 5mio – 15mio
Markeren – Vaste Markeringen Instandhouding en verduurzaming vaste vaarwegmarkering Noordzeekanaal en Amsterdam Rijnkanaal 1,5mio – 5mio
West-Nederland Zuid: Programma Aansluitingen Aansluiting A15 – N3 15mio – 35mio
West-Nederland-Zuid: Kader Richtlijn Water, Oevers Uiterwaarden 2e Tranche Aanleg natuurvriendelijke overs Hollands Diep Haringvliet 1,5mio – 5mio
West-Nederland Zuid: Overnachtingsplaatsen Beneden-Lek Uitvoeringscontract Overnachtingshaven Beneden-Lek 5mio – 15mio
West-Nederland Zuid: Kader Richtlijn Water, Oevers Uiterwaarden 2e Tranche Realisatie Zeehondenplaat Korendijkse slikken slijkplaat Menheerseplan 5mio – 15mio
Ruimte voor de Rivier: Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden Realisatie Kribverlaging Pannerdensch Kanaal 5mio – 15mio
Zee en Delta: Spijkenisserbrug Opvullen erosiekuilen 5mio – 15mio
West-Nederland Zuid: Variabel Onderhoud Wegen 2018 Variabel onderhoud Verkeersdraagcontructies 5mio – 15mio
Noord-Nederland: Groot Variabel Onderhoudscontract 2019 – 2020 Groot Onderhoud  wegen en kunstwerken 35mio – 100mio
West-Nederland Zuid: Variabel Onderhoud Wegen 2019 Variabel onderhoud Hoofdwegennet – Perceel 1 5mio – 15mio
West-Nederland Zuid: Variabel Onderhoud Wegen 2020 Variabel onderhoud Hoofdwegennet – Perceel 2 5mio – 15mio
Midden-Nederland: Herstel betonschade Afsluitdijk Herstel betonschade Afsluitdijk 5mio – 15mio
Oost-Nederland: Kader Richtlijn Water 2e Tranche Realisatie Loenensche Buitenpolder 1,5mio – 5mio
Midden-Nederland: Herstel kades Merwedekanaal Herstel Kades Merwedekanaal 5mio – 15mio
Zee en Delta: N57/N59 Realisatie EuroRap N57/N59 5mio – 15mio
Midden-Nederland: Holendrecht – Oudenrijn Groot variabel onderhoud A2 Holendrecht – Maarssen 15mio – 35mio
Oost-Nederland: Bodemverdieping Grenspr. Uitvoeringscontract Sedimentsuppletie 2e fase 5mio – 15mio
Oost-Nederland: Nederrijnbrug Heteren Realisatie Nederrijnbrug 1,5mio – 5mio
West-Nederland Zuid: Kader Richtlijn Water, Overs Uiterwaarden 2e Tranche Bodemsanering Wantij 1,5mio – 5mio
West-Nederland Zuid: Overnachtingsplaatsen Merwedes Overnachtingshaven Merwedes 5mio – 15mio
West-Nederland Zuid: Hoofdwatersysteem Verbeteren damwandconstructies Hollandsche IJsselkeringcomplex 1,5mio – 5mio
Zuid-Nederland: Prestatiecontract 3.0 Prestatiecontract Nat 15mio – 35mio
Zuid-Nederland: Prestatiecontract nat Prestatiecontract nat Kanalen 2019-2024 15mio – 35mio
A27/A12 Ring Utrecht Realisatie Zuid 100mio – 500mio
A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) Realisatie + onderhoud >500mio
Zee en Delta: Groot onderhoud Hoofdwegen 2019 Groot onderhoud droog 5mio – 15mio
Zee en Delta: Kustlijnzorg Meerjarige Kustlijnzorg contract 8 1,5mio – 5mio
Zuid-Nederland: Variabel Onderhoud Wegen 2019-2020 Groot onderhoud Wegen en Kunstwerken 35mio – 100mio
Zuid-Nederland: Modernisering bediening op Afstand Contract 3 Modernisering van de corridorbediening en meerjarig onderhoud (Brugman 3) 35mio – 100mio
West-Nederland Zuid: Stormvloedkeringen Keringen Team 1 Revisie deballast systeem 1,5mio – 5mio
Zee en Delta: Kustlijnzorg Meerjarige Kustlijnzorg contract 9 1,5mio – 5mio
West-Nederland Zuid: N3 Reconstructie Rijksweg N3 35mio – 100mio
Zuid-Nederland: Oevers Brabantse + Midden-Limburgse kanalen GOVa 6b: baggeren Maas en Kanalen Zuid-Nederland 15mio – 35mio
Oost-Nederland: Renovatie Eefdese Brug Renovatie Eefdese brug 1,5mio – 5mio
Midden-Nederland: Variabel Onderhoud Wegen Groot Onderhoud A6 15mio – 35mio
Project Renovatie Bruggen Realisatie tijdelijke verbinding Suurhoffbrug (TVS) 35mio – 100mio
Oost-Nederland: Overnachtingsplaatsen Lobith Uitvoeringscontract Havenspijk 35mio – 100mio
InnovA58 Realisatie 100mio – 500mio
Noord-Nederland: Prestatiecontract droog 2019-2021 Prestatiecontract Oost 5mio – 15mio
Noord-Nederland: Prestatiecontract droog 2019-2021 Prestatiecontract West 5mio – 15mio
Zeetoegang IJmond Realisatie selectieve onttrekking (zout-maatregelen) 35mio – 100mio
Zee en Delta: Oosterschelde Westerschelde Vooroeververdedigingswerken Oosterschelde en Westerschelde 15mio – 35mio
West-Nederland Zuid: PROVI E/M renovatie bruggen keringen Renovatie E&W delen Van Brienenoordbrug 5mio – 15mio
N33 Midden Zuidbroek – Appingedam Realisatie 35mio – 100mio
A27/A12 Ring Utrecht Verbreding Galecopperbrug 35mio – 100mio
A27/A12 Ring Utrecht Realisatie Noord 100mio – 500mio
N35 Nijverdal-Wierden Realisatie (inclusief ecoduct) 35mio – 100mio
Noord-Nederland: Groot Variabel Onderhoudscontract 2019-2020 Variabel onderhoud Hoofdvaarwegennet Lemmer-Delfzijl 5mio – 15mio
Oost-Nederland: Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel Uitvoeringscontract Overnachtingshaven Giesbeek 5mio – 15mio
Zuid-Nederland: Natte Centrales Vast Onderhoud Centrale Maasbracht + lokale objecten 15mio – 35mio
A27 Houten-Hooipolder Realisatie deel Everdingen-Hooipolder >500mio
A27 Houten-Hooipolder Realisatie deel Houten-Everdingen 100mio – 500mio

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *