Renovatie e-installaties OVL provincie Gelderland – Aanbestedingsnieuws

Renovatie e-installaties OVL provincie Gelderland

Muggenburg ©Schagen 2018

Deze aanbesteding betreft een af te sluiten raamovereenkomst voor een periode van twee jaar, ingaande op 1 november 2021. Na het verstrijken van de overeenkomst zal deze bij wederzijds tevredenheid, verlengd worden met maximaal twee maal één jaar tot 01 november 2025.

Het uit te voeren werk is gelegen in de provincie Gelderland en bestaat in hoofdzaak uit hett renoveren van de elektrische installaties:
1. Het nieuw aanbrengen, vervangen en/of verplaatsen van openbare verlichting of delen hiervan;
2. Het leveren van materialen;
3. Alle handelingen met betrekking tot de (ondergrondse) installaties van de provincie;
4. Het uitvoeren van verkeersmaatregelen;
5. Het afvoeren van materialen naar een inrichting met een door het bevoegde gezag verleende omgevingsvergunning;
6. Het coördineren van werkzaamheden aan het ondergrondse netwerk van de netbeheerder;
7. Het coördineren van werken of leveringen van derden;
8. Het aanleveren van revisiegegevens en mutaties;
9. Bijkomende werken die betrekking hebben met de elektrische installaties van de opdrachtgever.

Deze aanbesteding volgt een nationale open procedure, conform de ARW 2016, hoofdstuk 2, aangaande het renoveren van diverse elektrische OVL installaties in eigendom van de provincie Gelderland. Het gunningscriterium voor het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving is de inschrijving met de beste prijs- kwaliteitsverhouding (BPKV). 

Inschrijvers kunnen zich ten behoeve van deze aanbestedingsprocedure op verschillende manieren inschrijven.
Zelfstandige inschrijver
Een inschrijver kan zelfstandig inschrijven op de opdracht. Deze inschrijver schrijft individueel in en zal, indien provincie Gelderland besluit een overeenkomst met deze onderneming te willen aangaan, (als enige) contractspartner zijn.
Een combinatie van inschrijvers
Eén inschrijver, bestaande uit een combinatie van ondernemingen. Deze combinatie kan tevens gebruik maken van derden (onderaannemers). Combinaties van ondernemers kunnen deelnemen aan deze aanbestedingsprocedure, mits hun deelneming in overeenstemming met de mededingingsrechtelijke uitgangspunten is.

De provincie Gelderland heeft het beleid om bij zoveel mogelijk aanbestedingen social return toe te passen. Voor dit bestek betekent dit dat u €15.000,- dient in te zetten voor social return. Per verlengingsjaar betekent dit dat u €7.500,- dient in te zetten voor Social Return.

Bron: Tenderned dinsdag 13 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233043

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *