EU Regeling Clean Vehicles directive start 2 augustus – Aanbestedingsnieuws

EU Regeling Clean Vehicles directive start 2 augustus

De Europese richtlijn Clean Vehicles Directive treedt 2 augustus 2021 in werking. Dat bericht het RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In Nederland is deze richtlijn omgezet in de Regeling bevordering schone wegvoertuigen. Hierin staat dat bij aanbesteding over een bepaalde periode een (minimum) percentage van de nieuwe wegvoertuigen schoon moet zijn.

De regeling geldt voor alle aanbestedende diensten in Nederland, zoals overheden en semi-publieke instellingen, zoals (lucht)havens, netbeheerders, omgevingsdiensten, hoger onderwijs en energiemaatschappijen.

De aanbestedende diensten geven met een aanbestedingsformulier aan hoeveel schone voertuigen zijn aanbesteed. Ieder jaar wordt gerapporteerd of en in hoeverre de minimumnormen zijn gehaald. Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo neemt contact op met de aanbestedende dienst die een aankondiging van aanbesteding, die onder de regeling valt, publiceert. PIANOo ondersteunt en informeert de aanbestedende diensten in het proces.

©ZaZ 2019

PIANOo is onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO verzorgt de rapportage van de voortgang van deze regeling.

Zie de concept regeling: cregeling-bevordering-schone-wegvoertuigen (1)

Zie verder:

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/regeling-voor-aanbesteden-schonere-voertuigen-start-2-augustus

en de implementatie op dit moment:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0030022/2020-12-19/0?celex=32004L0017

en de concept tekst

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2021/06/22/regeling-bevordering-schone-wegvoertuigen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *