Redgereedschap Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek & Flevoland – Aanbestedingsnieuws

Redgereedschap Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek & Flevoland

Hydraulische schaar Brandweer Haaglanden
©Brandweer 2020

Veiligheidsregio Flevoland (VRF) is een samenwerkingsverband van zes gemeenten in Flevoland, Brandweer Flevoland
en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR Flevoland). Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek (VRGV)
is een gemeenschappelijke regeling van –nu nog- zeven gemeenten in de regio (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Larenen Wijdemeren), de brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). De VRGV is de aanbestedende dienst in deze openbare aanbesteding.

Het gaat in deze gezamenlijke aanbesteding om:

• Levering en onderhoud van 50 sets accu redgereedschap en 3 sets brandstof (PPU) redgereedschap in de periode tot en met 2025 .
• Ondersteunen van de implementatie van het nieuw gereedschap met presentaties, presentatiemateriaal en train de trainer sessies voor ca. 35 personen;
• Levering spare parts t.b.v. het eerste lijn onderhoud en reparaties.

Het doel van deze aanbesteding is om één overeenkomst per veiligheidsregio te sluiten met één opdrachtnemer. De overeenkomsten met betrekking tot de levering van de redgereedschapsets hebben een looptijd van zes jaar en kunnen aansluitend maximaal twee maal met twee jaar worden verlengd. Verlenging vindt stilzwijgend plaats. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is gesteld op 1 juni 2022. De aanbestedende dienst wenst de te leveren gereedschapssets ook op de juiste manier te onderhouden. VRFGV zal daarom optioneel een onderhoudscontract afsluiten met leverancier.

Het is niet uit te sluiten dat gedurende de looptijd van de overeenkomst sprake is van een wijziging in het type/merk van redgereedschap. In dat geval zal de VRFGV de optionele vervolgbestellingen baseren op het gewijzigde type, voor zover dit gewijzigde type niet in grote mate afwijkt van de oorspronkelijke uitvoering. VRFGV bepaald of hier sprake van is. Het toepassen van vernieuwde (meer eigentijdse) technieken wordt hierbij echter niet gezien als een grote afwijking. Deze vernieuwde technieken mogen echter slechts na toestemming van opdrachtgever worden toegepast. Ontwikkelingen op het gebied van milieutechnische verbeteringen gaan snel. Op het moment van publicatie van deze aanbesteding is het niet in te schatten welke ontwikkelingen op ons af komen. Om deze redenen behoudt de VRFGV zich het recht voor om binnen de te
sluiten overeenkomst ook toekomstige (nu nog niet leverbare) nieuwe technieken toe te staan.

In het Programma van Eisen zijn minimumeisen en uitvoeringseisen opgenomen die van toepassing zijn op de opdracht. De inschrijver dient, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, bij inschrijving te voldoen aan alle minimumeisen die zijn opgenomen in het Programma van Eisen. De inschrijver dient daarnaast te verklaren dat hij bij de uitvoering van de opdracht zal voldoen aan de in het Programma ven Eisen opgenomen uitvoeringseisen.

Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbestedende dienst de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Alle inschrijvingen die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door de aanbestedende dienst geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium: de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 19 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252870

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *