Realisatie uitbreiding Quarleskade te Vlissingen-Oost – Aanbestedingsnieuws

Realisatie uitbreiding Quarleskade te Vlissingen-Oost

Projectlocatie. Foto: © North Sea Port Netherlands N.V.

Aanbesteder (North Sea Port Netherlands N.V.)  is voornemens om een nieuwe zeevaartkade te realiseren in de Quarleshaven te Vlissingen-Oost. De nieuwe zeevaartkade dient aan te sluiten op de bestaande kade van scheepswerf Reimerswaal en heeft een totale lengte van circa zevenhonderdvijfennegentig (795) meter en de gehele kade krijgt een standaard kadebelasting van vijf (5) ton per m2. De Quarleskade wordt multifunctioneel aangelegd en geschikt gemaakt voor meerdere scheepstypes zoals projectladingschepen, jack-up vessels, bulkschepen, fruitjagers, tankers en binnenvaartschepen. De haven dient ter plekke te worden gebaggerd, voor schepen met een diepgang van twaalfeneenhalve meter zodat de Quarleskade toekomstbestendig wordt gerealiseerd. De werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn benodigd in verband met het feit dat aanbesteder het voormalige FMT terrein wil ontsluiten en geschikt maken voor potentiële klanten die zich op het voornoemde terrein willen vestigen. Ten behoeve van het project dienen de navolgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:
Slopen van bestaande kadeconstructie en talud bescherming;
Het verwijderen van bestaande terreininrichting;
Grondwerken in den natte en gedeeltelijk in den droge;
Aanbrengen combiwand;
Aanbrengen verankeringen;
Aanbrengen betonnen deksloof;
Baggerwerkzaamheden;
Aanbrengen wrijfstijlen en wrijfgordingen;
Aanbrengen bolders en haalpennen;
Aanbrengen kathodische bescherming;
Aanbrengen kraanbaan;
Aanbrengen van terreininrichting;
Bijkomende werkzaamheden.

Aanbesteder is een speciaal sectorbedrijf conform de Aanbestedingswet 2012 (AW2012). Aanbesteder heeft ervoor gekozen om voor deze aanbesteding een Europese openbare aanbestedingsprocedure met volgens hoofdstuk 7 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) te volgen.

“Aanbesteder zal op woensdag 1 september en donderdag 2 september 2021 met iedere inschrijver afzonderlijk een bezoek brengen aan de locatie waar het project dient te worden gerealiseerd. Het is voor inschrijvers verplicht om hierbij aanwezig te zijn. Het voornoemde bezoek zal circa twee uur in beslag nemen.”

NDR Jongens toch!. deze aanbesteding is op 25 augustus op TED geplaatst en was op vrijdag 27 augustus zichtbaar op Tenderned. dan zit je al dicht tegen het weekend aan, dus grote kans dat dit pas maandag 30 agustus wordt opgevangen, twee, drie dagen voor de bezoeken. 

Bron: Tenderned vrijdag 27 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236618

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *