Ingenieursdiensten mijnbouwvraagstukken Kerkrade – Aanbestedingsnieuws

Ingenieursdiensten mijnbouwvraagstukken Kerkrade

In de zuid-Limburgse mijnen

In het begin van de 20ste eeuw was Kerkrade de belangrijkste plaats van de oostelijke mijnstreek. In Limburg waren alleen Maastricht, Roermond en Venlo groter. Meer dan de helft van de Kerkraadse beroepsbevolking werkte in 1900 al in de mijnen. Tot ver in de jaren 60 bleef Kerkrade economisch afhankelijk van één bedrijfstak: de mijnbouwindustrie. Toen de mijnen hun poorten sloten viel ook voor veel toeleveringsbedrijven in de industriële sector en voor veel ondernemingen op het gebied van
dienstverlening het doek en werd Kerkrade eigenlijk voor het eerst geconfronteerd met grote werkloosheid en kwam er een einde aan de groei. Inmiddels herinnert echter nog maar weinig in Kerkrade aan het “zwarte” verleden. Tegenwoordig maakt de gemeente Kerkrade onderdeel uit van Parkstad Limburg.

In de Kerkraadse wijken Bleijerheide, Nulland en Holz liggen voor zover bekend 59 historische mijnschachten. Deze mijnschachten dateren van rond 1800. De schachten zijn in de afgelopen jaren met wisselend succes opgespoord. In totaal is van ca. 22 schachten de exacte ligging bekend. Een aantal van deze schachten wordt de komende jaren gesaneerd. Tevens is gebleken dat bij een vijftal in het verleden gesaneerde industriële mijnschachten aanvullende sanerende maatregelen noodzakelijk zijn. Vanwege het feit dat zowel historische als industriële ondiepe steenkoolwinning heeft plaatsgevonden is
nader onderzoek naar mogelijke risico’s als gevolg van de steenkoolwinning bij mogelijke nieuwbouw steeds vaker aan de orde.
De opdracht omvat het leveren van ingenieursdiensten voor diverse vraagstukken op het gebied van de voormalige steenkoolwinning in Kerkrade. Werkzaamheden die met een redelijke zekerheid kunnen voorkomen betreffen;
– de voorbereiding en begeleiding van het saneren van historische mijnschachten;
– de voorbereiding en begeleiding van een aanvullende sanering van industriële mijnschachten;
– opzetten van een onderzoeksvoorstel naar de mogelijke risico’s van ondiepe steenkoolwinning;
– overige mijnbouwkundige gerelateerde vraagstukken.
Van de opdrachtnemer wordt gevraagd een ontzorgende, ondersteunende en adviserende rol richting de opdrachtgever in
deze de gemeente Kerkrade.

Ten behoeve van deze werkzaamheden is de gemeente Kerkrade van plan om een raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer. De af te sluiten raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van één jaar met de optie deze maximaal vier keer met één jaar te verlengen. De ingangsdatum van de overeenkomst is medio november 2021. De gemeente Kerkrade heeft gekozen voor een langere looptijd van de raamovereenkomst vanwege het feit dat naar verwachting de werkzaamheden betreffende het saneren van de historische mijnschachten binnen ca. 4 a 5 jaar kunnen worden afgerond. De gemeente Kerkrade hanteert voor deze Europese aanbesteding de openbare procedure. “De beoordeling van de inschrijving resulteert in een voorlopige gunning, het zgn. voornemen tot gunning aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding. ”

Bron: Tenderned zaterdag 28 Augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236764

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *