Realisatie afdeling brachytherapie en hyperthermie VUmc – Aanbestedingsnieuws

Realisatie afdeling brachytherapie en hyperthermie VUmc

De opdracht in deze aanbesteding van VU medisch centrum betreft de nieuwbouw van de afdeling brachytherapie en hyperthermie. De opdracht is niet opgedeeld in verschillende percelen en bestaat daarmee uit bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden op basis van uitgewerkte bestekken en de coördinatie van specialistisch werk door derden. De aannemer zorgt hierbij eveneens voor de benodigde (installatietechnische) voorzieningen conform bestek.

De opdracht bevat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden:

  • Verbouwing van ongeveer 2.000 m² BVO op de begane grond en een klein deel op -2 in de bestaande polikliniek, t.b.v. brachytherapie, hyperthermie en voorbereiding.
  • Complete kaalsloop na inventarisatie en veiligstellen van te behouden installaties. Weer als nieuw opbouwen met een compleet inbouwpakket. Het bouwgebied wordt afgescheiden en ter beschikking gesteld aan de aannemer; daarbuiten blijft de polikliniek gewoon door functioneren met de behandeling van patiënten overdag.
  • Maatregelen ter voorkoming van overlast.
  • Tijdelijke voorzieningen realiseren i.v.m. brandveiligheid.

Er komen twee brachy behandelruimten, die vanwege hoge radioactieve stralingsniveaus uitgevoerd worden met zware barietwanden en in verband daarmee aanvullende draagconstructies op de onderliggende verdieping. Loodplafond en -deuren door derden. Tegen het einde van de uitvoeringsperiode wordt de installatie van een MRI en twee CT’s door derden geïntegreerd in het bouwproces. De aannemer zorgt voor de benodigde (installatietechnische) voorzieningen conform bestek. De vier hyperthermie ruimten en de ruimte voor de MRI krijgen RF-kooien, uitgevoerd door derden. Integratie sprinkler door derden.

De opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium laagste prijs. De gewenste kwaliteit is al duidelijk en gedetailleerd vastgelegd in de bestekstukken en tekeningen. Indien tot gunning wordt overgegaan, wordt tussen de aanbestedende dienst en de inschrijver een overeenkomst gesloten. De overeenkomst die met iedere opdrachtnemer zal worden gesloten is een contract op basis van de UAV 2012, en de aanvullingen en wijzigingen daarop van de aanbestedende dienst. De aanbesteding vindt plaats volgens de niet-openbare procedure.

De niet-openbare procedure onderscheidt in de procedure de volgende fasen:
 Selectiefase.
 Inschrijvingsfase.
 Gunningsfase.

In de selectiefase vindt een beoordeling van de aanmeldingen van de gegadigden plaats op basis van de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen met als doel maximaal vijf gegadigden te selecteren die zullen deelnemen aan de inschrijvingsfase.

Bron: Tenderned maandag 23 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/314270

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 24 oktober 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *