Raamovereenkomst flora- en faunaonderzoek gemeente Westland – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst flora- en faunaonderzoek gemeente Westland

Al drie jaar heeft de gemeente Westland voor het leveren van advies en ingenieursdiensten op het gebied van flora- en faunaonderzoek een raamovereenkomst met één leverancier. De gemeente heeft deze langdurige en efficiënte werkwijze als positief ervaren en wil deze werkwijze daarom graag voortzetten. Het doel van de aanbesteding is om te komen tot een raamovereenkomst met één professionele, betrouwbare en ontzorgende partner, die de diverse advies – en ingenieursdiensten op het gebied van flora – en faunaonderzoek uitvoert.  De gemeente Westland heeft het voornemen de raamovereenkomst af te sluiten voor een periode van twee jaar met de optie tot verlenging van tweemaal één jaar. De beoogde ingangsdatum is
1 maart 2023. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst sluit de gemeente Westland nadere opdrachten met opdrachtnemer af.

De gemeente is op zoek naar één leverancier die ruime ervaring heeft op het gebied van:
– Het uitvoeren van een QuickScan Flora en Fauna conform Wet Natuurbescherming
– Het uitvoeren van nader soortenonderzoek
– Het uitvoeren van aanvullend ecologisch onderzoek
– Het opstellen van een projectplan en het indienen van een ontheffingsaanvraag bij de Omgevingsdienst Haaglanden
– Ecologische begeleiding bij de uitvoer van werken waar beschermde soorten zijn aangetroffen
– Het opstellen van een voortoets stikstofdepositie
– Het opstellen van een passende beoordeling stikstofdepositie
– Het aanvragen Wnb-vergunning bij de Omgevingsdienst Haaglanden in het geval van stikstofdepositie
– Het uitvoeren van een ‘Nee-tenzij ’ toets (Natuur Netwerk Nederland) en indienen bij de provincie Zuid-Holland
– Overige adviezen in het kader van de Wet natuurbescherming

De opsomming is niet limitatief, maar omvat circa 90% van de omvang van de opdracht:

De raamovereenkomst heeft een inkoopvolume van ca. €50.000,00 per jaar verdeeld over ca. 20 opdrachten. Inschrijvers kunnen aan het verwachte aantal opdrachten en inkoopvolume geen rechten ontlenen. Opdrachtgever maximeert de totale omvang van deze opdracht (initiële looptijd incl. verlengingsopties) op €250.000,-.  De raamovereenkomst eindigt op 28 februari 2027 van rechtswege, of eerder, indien de maxi male waarde van de opdracht is bereikt. Het gunningcriterium voor deze aanbesteding is de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De gemeente gaat een raamovereenkomst aan met de inschrijver, die het beste scoort op de gunningscriteria prijs, plan van aanpak, pitch en SROI.

Bron: Tenderned zaterdag 3 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271146

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *