Tijdelijke huisvesting vluchtelingen Oekraïne – versnelde procedure – Aanbestedingsnieuws

Tijdelijke huisvesting vluchtelingen Oekraïne – versnelde procedure

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft het voornemen om de zogenaamde brandweerlocatie (Nootdorpseweg 2-4, Pijnacker) te gebruiken voor tijdelijke huisvesting van 50 vluchtelingen. De locatie grenst aan een brandweerkazerne en enkele kassen.
De opdracht betreft het plaatsen van elf vier-persoons en vier  tweepersoons woonunits. Door geluidswallen en -schermen op te nemen en uit te gaan van  bouw van één laag kunnen hier, zonder de bedrijfsvoering van omliggende tuinders en brandweer te schaden, vijftien woonunits worden geplaatst. Electra- en waterleidingen liggen op korte afstand langs de Nootdorpseweg.
In de planopzet is uitgegaan van veertien units, maar er is ruimte voor vijftien units. Bij uw aanbieding dient u een indelingsvoorstel toe te voegen.

– Het huidige terrein ligt ca. 1m hoger dan de weg en wordt door de gemeente afgegraven tot het gewenste niveau. De vrijkomende grond wordt o.a. gebruikt voor de geluidswallen.
– De woonunits kunnen worden geplaatst op door de gemeente te leveren stelconplaten.
– Nutsaansluitingen worden door opdrachtnemer verzorgd; de gemeente kan de contacten met de nutsbedrijven inbrengen en bij hen, indien nodig, om prioritering van de behandeling vragen.
– In de zuidwesthoek van het plan is een geluidwerende wand van kokosystems voorzien; wij verzoeken opdrachtnemer aan te geven of deze kan vervallen bij toepassing van een kopgevel die het geluid voldoende weert.
– De aanvraag van de omgevingsvergunning wordt door opdrachtnemer verzorgd; we gaan uit van een kruimelontheffing. De ruimtelijke onderbouwing hiervoor zal door de gemeente worden aangeleverd.
– De uitstraling van de units mag, gezien de afgeschermde ligging, basic zijn. Graag een meerprijs opgeven voor extra kwaliteit in de gevel.
– De units moeten voldoen aan de in het bouwbesluit opgenomen eisen voor tijdelijke bouw.
– Separaat: prijsopgave voor een fietsenberging.
– Woonrijp maken (parkeren, groen) wordt door de gemeente verzorgd
– Planning: gewenste oplevering eerste kwartaal 2023.

Deze opdracht betreft een overheidsopdracht met een geraamde waarde van €1.500.000,-. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de raming. De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de
overeenkomst, gepland van 14 oktober 2022 tot en met de feitelijke levering en acceptatie van de product(en). De overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door partijen. De gemeente Pijnacker-Nootdorp volgt voor deze Europese aanbesteding de versnelde openbare procedure. De versnelde procedure wordt gebruikt vanwege de urgente situatie, die de gemeente niet heeft kunnen voorzien en ook niet aan de gemeente is te wijten. Tevens kunnen de normale termijnen niet worden afgewacht. De inschrijvingstermijn is daarom vijftien dagen. Met het inschrijven op deze aanbesteding stemt u in met de toepassing van de versnelde procedure. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium: beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 3 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271122

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *