Onderhoud E/W-installaties bruggen en sluis Utrecht – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Onderhoud E/W-installaties bruggen en sluis Utrecht

De gemeente Utrecht, meer precies “Stadsbedrijven Beheer Openbare ruimte”), is verantwoordelijk voor het beheer van een aantal infrastructurele objecten binnen de gemeente, waaronder veertien beweegbare bruggen en een sluis. Daarmee is opdrachtgever verantwoordelijk voor het technisch onderhoud aan deze gemeentelijke objecten. Op dit moment is het onderhoud aan de installaties contractueel ondergebracht bij een derde partij. Dit betreft hoofdzakelijk de elektrotechnische installaties. Deze raamovereenkomst eindigt medio oktober 2021 en wordt opnieuw aanbesteed. De nieuwe raamovereenkomst betreft het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan met name de elektrotechnische (E-)installaties en ten dele de werktuigbouwkundige (W-)installaties van de 15 infrastructurele objecten. Hierbij gaat het met name om correctief onderhoud en preventief onderhoud met eventuele vervanging van onderdelen. Groot onderhoud valt buiten deze overeenkomst. Het doel van het onderhoud is om up-to-date, betrouwbare en veilige installaties te waarborgen met een hoge beschikbaarheid voor zowel land- als scheepvaartverkeer. Opdrachtgever zoekt een betrouwbare, deskundige en professionele hoofdaannemer die borgt dat alle werkzaamheden tijdens de uitvoering van het contract conform de gestelde eisen en wensen worden uitgevoerd. Opdrachtgever zoekt een hoofdaannemer die kennis van en ervaring met preventief en correctief onderhoud aan E- en W-installaties van beweegbare bruggen en sluizen inbrengt en borgt. Hierbij is het van essentieel belang dat de storingsorganisatie zodanig is ingericht dat het verkeer niet wordt belemmerd en doorgang kan vinden. Hiernaast moet opdrachtnemer meegaan in de ontwikkelingen die op dit moment spelen op het gebied van onderhoud en beheer en samen met opdrachtgever werken naar een professioneler beheersysteem. Door een langere samenwerkingsperiode met elkaar aan te gaan kan dit doel beter worden bereikt.

De maximale looptijd van de raamovereenkomst is vastgesteld op zes  jaar waarvan de initiële duur één jaar is met verlengingsopties van twee maal twee jaar. De raamovereenkomst heeft een langere duur dan de maximale duur van vier jaar vanwege de borging van kennis van het areaal wat van groot van belang is voor een vlotte en veilige afhandeling. Het steeds wisselen van aannemer en dus kennis weer over te moeten dragen, is niet gewenst. De gemeente verwacht over de gehele looptijd van de raamovereenkomst onderhoudsdiensten af te nemen met een verwachte totale waarde van €1.100.000,-. 
De gemeente verwacht over de gehele looptijd (maximaal 6 jaar) van de raamovereenkomst
onderhoudsdiensten af te nemen met een maximale totale waarde van 1.500.000,– euro. Ter voorkoming van misverstanden: deze hoeveelheid zal niet zonder meer worden afgenomen.
Wel geldt dat zodra de genoemde maximale financiële omvang wordt bereikt de raamovereenkomst van rechtswege eindigt en de gemeente de opdracht opnieuw moet aanbesteden.

Voor deze opdracht volgt de gemeente de Europese openbare aanbestedingsprocedure volgens de Aanbestedingswet 2012. De gemeente wil de opdracht gunnen aan één inschrijver. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: woensdag 11 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235705

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *