Levering niet-Puccini materialen Amsterdam – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Levering niet-Puccini materialen Amsterdam

Foto: © gemeente Amsterdam

In juni 2017 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om binnen vijf jaar de LED-transitie voor verlichting te realiseren. Hoofddoelen zijn het besparen van energie en een reductie van de CO2 uitstoot. Daarnaast zijn binnen de asset verlichting materialen nodig voor het verhelpen van storingen en schades, realiseren van klussen en projecten en
vervangingsprojecten. De asset Verkeer & Openbare Ruimte maakt voor het realiseren van voorgaande waar mogelijk gebruik van bestaande contracten en indien deze niet zijn afgesloten, worden inkoopprocedures uitgevoerd en nieuwe contracten afgesloten. Dit laatste is het geval voor het groothandelscontract voor niet Puccini armaturen.

Gemeente Amsterdam kent standaard materialen voor alle assets in de openbare ruimte, zogeheten Puccinimateriaal en er bestaan dus ook Puccini armaturen. Naast Puccini armaturen hangen van oudsher ook nog veel andere armaturen die nog niet zijn vervangen door Puccini materiaal om allerhande redenen. Deze niet-Puccini materialen kennen een grote verscheidenheid
in verschijningsvorm en leveranciers. De niet-Puccini materialen omvatten artikelen voor openbare verlichting en LSD( lichtkunst, stadsilluminatie en decoratieve verlichting); enerzijds niet Puccini armaturen en anderzijds standaard materialen voor de asset verlichting waaronder aanverwante artikelen voor niet Puccini armaturen zoals lichtbronnen en voorschakelapparatuur en overige elektrotechnische artikelen. Gemeente Amsterdam wil voor deze artikelen een verzoek neer kunnen leggen bij een opdrachtnemer om het betreffende product in te kopen dat gelijk of vergelijkbaar is met het betreffende artikel.
Een optie om de in deze aanbesteding uit te vragen dienstverlening uit te breiden naar de gemeente Weesp is uitdrukkelijk een onderdeel van de in de markt te zetten opdracht.
Daarnaast wil de gemeente Amsterdam ook aanverwante producten kunnen aanschaffen bij de opdrachtnemer.

Het is mogelijk dat per 31-03-2023 niet Puccini materialen voor LSD geen onderdeel meer zijn van de scope van de opdracht. Aanbestedende dienst overweegt om niet Puccini materialen voor LSD in de toekomst op te nemen in het onderhoudscontract voor LSD. In dat geval behoudt opdrachtgever zich het recht voor de onderhavige raamovereenkomst per 31-03-2023 in zijn
geheel te ontbinden zonder enige vorm van vergoeding voor opdrachtnemer.

Opdrachtgever is van plan een raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor het leveren van niet-Puccini materialen. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor bij derden in te kopen in het geval van pilots en niet marktconforme prijzen. De raamovereenkomst wordt afgesloten voor de duur van twee jaar met een optie tot verlenging van twee maal één jaar. De Raamovereenkomst gaat in op 21 februari 2022. De opdrachtgever garandeert binnen de initiële looptijd van deze raamovereenkomst verschillende nadere overeenkomsten te verstrekken met een gezamenlijke waarde van minimaal
€300.000,- exclusief BTW. Indien de som van de verwerkte bedragen van alle nadere opdrachten lager is dan €300.000,- over de initiële looptijd van de raamovereenkomst heeft de opdrachtnemer recht op een bedrag van 10% van het verschil tussen de €300.000,- en de som van de verwerkte bedragen.
De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de Europese openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Gegund wordt er volgens de EMVI , de economisch meest voordelige inschrijving wordt bepaald door de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding is die met de laagste fictieve inschrijvingssom. De fictieve inschrijvingssom wordt bepaald door de inschrijvingssom (exclusief BTW) minus de meerwaarde van de kwaliteitsonderdelen ( plan van aanpak en optimaliseren bestel- en afroepproces. 

Bron: Tenderned woensdag 11 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235668

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *