Architecten Nova College – Aanbestedingsnieuws

Architecten Nova College

Foto: Pixabay.com/Wokandapix

Het Nova College is een mbo-instelling en is actief in de regio IJmond, de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelveen. De aanleiding voor het opstarten van deze aanbesteding is dat de huidige leverancier na een aantal projecten binnen het Nova College zich tot voorkeursleverancier heeft ontwikkeld. Door deze leverancier voor toekomstige projecten verder in te zetten zal de Europese aanbestedingsdrempel overschreden worden wat zou kunnen leiden tot onrechtmatige inkoop.
Met deze aanbesteding wil opdrachtgever een opdrachtnemer contracteren die ervaring heeft met het ontwerpen van opdrachten voor een MBO-onderwijsinstelling. Opdrachtgever is van zins de komende tien jaar meerdere nieuw te bouwen, bestaande of nog te betrekken gebouwen opnieuw bouwkundig te ontwerpen dan wel in te richten

Derhalve luidt de opdracht in deze aanbesteding, het ontwerpen en leveren van bouwkundige ontwerpen t.b.v. nieuw te bouwen vestigingen, inrichtingsontwerpen ten behoeve van bestaande en toekomstige vestigingen en interieurontwerpen
voor de betreffende vestigingen van opdrachtgever. De doelstelling van de aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met een opdrachtnemer die opdrachtgever gedurende de contractjaren voorziet van passende ontwerpen
die voorzien in de continuering van de eenduidige uitstraling van opdrachtgever waarbij duurzaamheid een onderdeel van de uitwerking dient te zijn. De aanbesteding leidt tot een raamovereenkomst met een initiële looptijd van vier jaar. Concreet gaat de overeenkomst in op 1 december 2023 en eindigt van rechtswege op 30 november 2027. Daarna is er de mogelijkheid de overeenkomst driemaal met twee jaar te verlengen.

Het inkooppakket betreft:
De verwachte financiële omvang aan architectuur kosten voor de komende tien jaar zal liggen tussen de één en twee miljoen euro, waarbij een substantieel deel van deze omvang binnen de eerste zes jaar gegenereerd zal worden. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 17 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307374

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *