Nieuwbouw sporthal OBC Bemmel Lingewaard – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw sporthal OBC Bemmel Lingewaard

Foto: pexels.com

De gemeente Lingewaard wil een sporthal van ca. 2.200 m2 bvo realiseren op haar eigen terrein naast de nieuwbouw van de school OBC Bemmel. De realisatie van de nieuwe sporthal is onderdeel van een soort campusontwikkeling die rondom het nieuwe schoolgebouw en het bestaande gebouw (De Essenpas) zal plaatsvinden. De sporthal dient geschikt te zijn voor bewegingsonderwijs en er dienen officiële wedstrijden gespeeld te kunnen worden in de sporthal m.b.t. verschillende sporten, waarbij de sportvloer minimaal voldoet aan de normering: NOC*NSF-US1-15 klasse II. De sporten die naast het pakket van bewegingsonderwijs voor scholen in ieder geval gefaciliteerd dienen te worden in de sporthal zijn de volgende:
▪ Handbal
▪ Badminton
▪ Hockey
▪ Tafeltennis

Het creëren van een multifunctionele sporthal sluit goed aan op de sportieve ambities van de gemeente Lingewaard. De doelstelling van het Lingewaards sportakkoord is om beweging in de gemeente op gang te brengen. Iedereen dient plezier in sport en bewegen te hebben en dat dient te kunnen gebeuren in een veilige gezonde omgeving. In de toekomstige situatie blijft het huidige schoolgebouw ‘De Essenpas’, dat in het zuidoostelijke deel van het plangebied ligt, behouden. Ter plaatse van de huidige fietsenstalling is de beoogde ‘Nieuwbouw uitbreiding school’ OBC Bemmel voorzien, met een verbinding tussen beide gebouwen. Het voornemen bestaat om een sporthal te realiseren op het naastgelegen terrein nabij
de uitbreiding schoollocatie OBC Bemmel ‘De Essenpas’. Deze nieuwe sporthal wordt gerealiseerd (in één bouwlaag, met een oppervlakte van maximaal 2.360 m2) op de grond van de gemeente Lingewaard en zal eigendom zijn van de gemeente Lingewaard. De bestaande vijver wordt deels verlegd, uitgediept en waar mogelijk uitgebreid. In de toekomstige situatie krijgt de vijver een oppervlakte van ongeveer 6.647 m2.

Het project zal op basis van een Design & Build opdracht (UAV-gc 2005), worden uitgevoerd, op basis van een door de opdrachtgever opgestelde vraagspecificatie. In deze vraagspecificatie worden alle voorschriften met betrekking tot de vereiste kwaliteit (Programma van Eisen), uitvoeringsvoorschriften en randvoorwaarden geformuleerd. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het volledige ontwerp en de verdere engineering daarvan op basis van een door de opdrachtgever opgestelde vVraagspecificatie, incl. Programma van Eisen, die in de gunningsfase wordt verstrekt.

Om te kunnen meedingen in de aanbestedingsprocedure, dienen geïnteresseerde gegadigden zich aan te melden en te voldoen aan de  geschiktheids- en selectiecriteria. Aanmelding in combinatie is toegestaan.

Bron: Tenderned woensdag 15 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316857

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 16 november 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *