Vervanging website en webformulieren provincie Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

Vervanging website en webformulieren provincie Noord-Holland

Het bestaande systeem voor website en de webformulieren van de provincie is inmiddels alweer bijna acht jaren actief.
Het voldoet niet (meer) volledig aan de behoeften vanuit de organisatie en is toe aan vervanging. De overeenkomst
met de huidige leverancier expireert per 1 januari 2025. In het voorjaar van 2023 is door opdrachtgever een marktverkenning uitgevoerd naar passende oplossingen voor de vervanging van het huidige systeem website en webformulieren. Met de opkomst van nieuwe technologieën en grotere verwachtingen van burgers en andere stakeholders van de provincie Noord-Holland staat de provincie voor de uitdaging haar digitale communicatiemiddelen te actualiseren. Bovendien zijn de huidige website en bijbehorende webformulieren van de provincie enigszins verouderd. In acht jaar tijd is er het nodige veranderd in de wet- en regelgeving over digitale toegankelijkheid van websites en apps. De provincie is als overheid verplicht om aan deze regels te voldoen, zodat iedereen -ook mensen met een beperking- onze website kan lezen en gebruiken.

Een vernieuwde website en geavanceerde webformulieren verbeteren de communicatie met de inwoners en overige stakeholders van de provincie (bedrijven, mede-overheden enz.). Hetgeen zal worden opgeleverd aan functionaliteiten ondersteunt ook een belangrijk deel van de interne efficiëntie en werkprocessen binnen de provincie. De provincie hecht veel waarde aan het succesvol doorlopen van deze vernieuwing als onderdeel van een toekomstbestendige en gebruiksvriendelijke digitale omgeving van de provincie. Dit initiatief onderstreept het commitment van de provincie aan haar inwoners en overige stakeholders, waarbij het belang van transparantie, efficiëntie en modernisering in het digitale tijdperk wordt benadrukt.

De opdracht omvat de volgende vier componenten:

1. Ontwerp van de website.
2. Implementatie en migratie van de website:
3. Implementatie van webformulieren en koppelingen:
4. Doorontwikkeling:

Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst (DOV) met een initiële looptijd van achtenveertig maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de opdracht viermaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens twaalf maanden. Voor de eenmalige vergoeding van de kosten voor de implementatiefase is een opdrachtwaarde geraamd van maximaal €200.000,- ex btw. Na een goedgekeurde implementatie start de beheerfase. De jaarlijkse opdrachtwaarde over totaal maximaal acht jaar (inclusief alle verlengingen) wordt geraamd op gemiddeld €62.500,- ex btw jaarlijks. De fictieve maximale opdrachtwaarde raming over vier jaar bedraagt opgeteld dan € 500.000,00- ex btw. Deze raming is exclusief de tijdens de beheerfase te plaatsen nadere opdracht(en) voor doorontwikkeling. Voor elke ontwikkelopdracht sluiten opdrachtgever en opdrachtnemer een nadere overeenkomst af (NOK).

Bron: Tenderned woensdag 15 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316597

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 16 november 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *