Nieuwbouw IKC Pijnacker Noord (werken) – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw IKC Pijnacker Noord (werken)

Impressie: © Gemeente Pijnacker- Nootdorp

Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Pijnacker – Nootdorp besloten de locatie Groen van Prinstererlaan te herontwikkelen met permanente huisvesting voor een IKC Schatkaart en een IKC Casaschool (tezamen project IKC Pijnacker Noord). Dit betekent dat de gemeente Pijnacker – Nootdorp, Casa, Octant en Skippy Pepijn het voornemen hebben om in Pijnacker Noord nieuwbouw te ontwikkelen voor een IKC met twee scholen (Schatkaart en Casa), kinderopvang en een gymzaal. Het project wordt gezamenlijk door de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Casa, Octant en Skippy Pepijn ontwikkeld, waarbij de gemeente formeel bouwheer en opdrachtgever is.
De locatie Groen van Prinstererlaan bestaat uit twee gemeentelijke percelen. Eén perceel is de huidige locatie van de Schatkaart en het andere perceel is het naastgelegen braakliggende terrein. De gemeente Pijnacker – Nootdorp neemt de sloopwerkzaamheden en het bouwrijp maken van het terrein op zich.  Het Definitief Ontwerp is afgerond in juni 2022. De totale omvang van de nieuwbouw is 4.737 m2 bvo. Het is een gebouw geworden van licht gemêleerd metselwerk. Op diverse plekken worden klimplanten aangebracht, zo worden architectuur en landschap met elkaar verweven. De raamverdeling en de
gelaagdheid in het metselwerk zorgen voor een levendig geheel. De Casaschool bevindt zich aan de kant van de Meidoornlaan en de Schatkaart aan de kant van de Acacialaan. In het midden zit de gymnastiekzaal.

De opdracht omvat de bouwkundige, installatietechnische en terreinwerkzaamheden ten behoeve van het project. Het afgelopen jaar heeft de architect in samenwerking met de aanbestedende dienst, gebruikers van het IKC en de betrokken adviseurs het ontwerp gemaakt van het IKC Pijnacker Noord. De opdracht behelst de bouw van het ontwerp en de inrichting van het terrein. De aanbestedende dienst gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project uit van een traditionele
bouworganisatie. Opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) en de conceptovereenkomst (de conceptovereenkomst wordt verstrekt in de gunningsfase). Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in januari 2023 opdracht verstrekt zodat in mei 2023 met de werkzaamheden kan worden gestart.

De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt. In de eerste fase vindt een selectie plaats. Op basis van de selectiecriteria maakt de
beoordelingscommissie een selectie uit alle aanmeldingen van gegadigden met het doel te komen tot de selectie van vijf gegadigden. De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ één
inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Bron: Tenderned zaterdag 27 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270479

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *