Nieuwbouw Campus aan De Lanen Rosmalen – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Campus aan De Lanen Rosmalen

Ontwerp: Paul de Ruiter Architecten

Voor de nieuwbouw van Campus aan De Lanen is Stichting Signum op zoek naar een uitvoeringsteam waarbinnen de disciplines bouwkunde en installatie (werktuigkundig en elektrotechnisch) zijn vertegenwoordigd. Campus aan De Lanen dient verder flexibel van opzet te zijn, alsmede onderhoudsarm en schoonmaakvriendelijk in gebruik. Zo dient een deel van het gebouw zelfstandig te gebruiken en technisch te compartimenteren te zijn en is het behalen van tenminste Frisse Scholen Klasse B vanzelfsprekend. Ook dient er rekening te worden gehouden met de stedenbouwkundige context waarbinnen het gebouw gerealiseerd wordt en de daarbij behorende sociale veiligheid- en privacyaspecten. Tot slot wordt Campus aan De Lanen een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). De nieuwbouw wordt gerealiseerd in Rosmalen en omvat circa 4.000 m2. De functies betreffen een basisschool (voor 500 leerlingen), een kinderdagopvang, een buitenschoolse opvang en een gymzaal.

Het kindcentrum zal onderdeel uitmaken van het centrum van De Groote Wielen. Het komt te liggen in het park tussen de te ontwikkelen buurten ‘Tuinenrijk’ en ‘De Vesting’. De bebouwing wordt in het midden van het perceel gesitueerd. Door deze situering ontstaat aan beide zijden ruimte voor speelpleinen en groen. Om de bebouwing heen wordt ruimte ingericht voor bewegen, een moestuin en fietsenstallingen voor kinderen en medewerkers.
Er ontstaat een sterke binnen-buiten relatie door de gebouwvolumes in het groen te plaatsen. De houten constructie van de gebouwen en de transparantie maken connectie met de groene omgeving. Met groene gevels kan het landschap en de architectuur in elkaar vervlechten. Het landschap rondom de gebouwen wordt glooiend waardoor er een directe verbinding op de eerste verdieping met de buitenruimte ontstaat.
Planning is dat het nieuwe kindcentrum in het schooljaar 2021-2022 haar deuren kan openen.

Bron: Rosmalen, Tenderned 25 oktobe 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/178877

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *