Kleine zuigende veegmachines Groningen – Aanbestedingsnieuws

Kleine zuigende veegmachines Groningen

Foto: BekkerLaGram

De gemeente Groningen treedt op als penvoerder bij deze aanbesteding voor de gemeenten Groningen, Het Hogeland, Oldambt, Veendam en de Provincie Groningen. De Opdracht omvat circa 10 machines verdeeld over twee soorten veegmachines en onderdelen, een totale inkoopomzet van circa € 2.600.000 exclusief BTW per vier jaar. Er is sprake van een overheidsopdracht voor leveringen. De genoemde omzet is indicatief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Het blijkt dat het hier om een raamovereenkomst gaat waarbij de aanbesteder drie partijen wil strikken die samen in totaal over 4 jaren ( 3 jaar en een verlenging van 1 jaar) verdeeld ca. 10 machines gaan leveren. Maar aan aantallen wil de aanbesteder zich niet vastleggen zodat het mogelijk is dat het aantal leveringen voor één contractant tussen 0 en circa  10 ligt. Daarbij moeten aanbieders de verkoopprijs voor machines vastleggen gedurende de looptijd van de overeenkomst.  Er wordt een minicompetitie gehouden voorafgaand aan een levering.

Deze aanbesteding omvat volgens de leidraad de levering van:

Kleine veegmachines in de standaard uitvoering voor het vegen voor het wegennet van de opdrachtgever(s). Daarnaast omvat de aanbesteding ook specifieke aanpassingen ten behoeve van het onkruidborstelen en vegen in combinatie met het ledigen van kolken. Onder standaard wordt verstaan een zuigende veegmachine uitgerust met twee (2) borstels voor
en een goed werkende zuigmond. Die door zijn stuurinrichting een optimale wendbaarheid garandeert en door de afmetingen overal in een binnenstad van Opdrachtgever(s) zijn werkzaamheden kan uitvoeren (afmetingen staan omschreven in het Programma van Eisen).
Genoemde aantallen zijn de totalen voor alle genoemde opdrachtgevers.
Kleine veegmachines met een inhoud van ongeveer 2 m3
In gebruik zijn zes (6) kleine veegmachines met een inhoud van ongeveer 1.6 – 2.2 m3, geschikt
voor het vegen van wegen en pleinen in vooral een dicht bebouwde omgeving zoals een
binnenstad van Opdrachtgever(s), fietspaden en bijvoorbeeld ondergrondse parkeergarages. De
machines dienen geen beschadiging te geven bij het rijden op voetganger paden en betegelde
ondergronden.
Kleine veegmachines met een inhoud van ongeveer 4 m3
In gebruik zijn 16 kleine veegmachines met een inhoud van ongeveer 4 m3, geschikt voor het vegen
van straten en pleinen in voornamelijk stadswijken en buiten gebieden. De machine moet tevens
kunnen worden uitgerust met mogelijkheid van een z.g. derde borstel die geschikt is voor
onkruidbestrijding

Het doel van de aanbesteding is:


Het afsluiten van maximaal drie (3) Raamovereenkomsten voor een periode van drie (3)
jaren, met een optionele verlenging van één (1) keer één (1) jaar voor de levering van
Kleine zuigende veegmachines;
Inschrijver kan geen rechten ontlenen aan deze optionele verlenging;
De Raamovereenkomst gaat in op 1 februari 2020;
Opdrachtgever zoekt hiervoor maximaal drie (3) Opdrachtnemers. Hierbij dient Inschrijver
maximaal één (1) merk aan te bieden;
Opdrachtnemer dient in staat te zijn, afhankelijk van de opdracht, of als onderaannemer of
als hoofdaannemer te kunnen fungeren;
Het verzorgen van het reguliere technisch onderhoud, gedurende en na afloop van de
garantieperiode, zal voor wat betreft de gemeente Groningen worden uitgevoerd door de
Afdeling Materiaal, directie Stadsbeheer van de gemeente Groningen.

Er is geen enkele afnamegarantie

Omdat de Opdrachtgever met maximaal drie (3) Opdrachtnemers een Raamovereenkomst wil
sluiten kan Opdrachtgever geen enkele afnamegarantie geven. Opdrachtgever zal gedurende de
looptijd van de Raamovereenkomst alle opdrachten voor aanschaf van de Kleine zuigende
veegmachines, voor zover tegemoet kan worden gekomen aan alle geëiste specificaties, plaatsen
bij de contractleveranciers. Aan prognoses die in dit aanbestedingsdocument worden genoemd
kunnen geen rechten worden ontleend. De afname is geheel afhankelijk van de behoefte Kleine
zuigende veegmachines van de Opdrachtgever.

Vreemde is dat er ook weer een social return clausule is opgenomen voor 2 procent van de aanneemsom, of meer voor extra punten. Voor een bedrijf dat slechts levert, en dan ook nog eens in een vrij onzekere afname wellicht onmogelijk. De leidraad biedt gelukkig wel een zijpad.

of door op een andere wijze een (aanvullende) maatschappelijke bijdrage te leveren

Een verkapte korting dus waarbij je de 2 procent stort bij een of ander maatschappelijke instelling die zich bezig houdt met arbeidsparticipatie.

Een heel andere zaak is de wijze van publiceren. Tenderned vertelt ons dat de “De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: …” Maar de link leidt naar een wat vreemde pagina met informatie van de aanbesteder om te zien of het nut heeft je aan te melden. Die informatie ontbreekt dan weer, zodat je je moet aanmelden om te kijken of je je wilt aanmelden. Dat aanmelden leidt weer via een mail naar het volgende scherm met de documenten, uiteraard na inloggen. Dat is nauwelijks rechtstreeks te noemen.

Bron: Negometrix, Tenderned 27 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/178862

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *