Ministerraad stemt in met aanbesteding testbeleid – Aanbestedingsnieuws

Ministerraad stemt in met aanbesteding testbeleid

Wij dachten dat beleid op het Ministerie werd gemaakt, op het kerndepartement. En dat dat ook de definitie was van beleid. Beleidsnotities door Ministeriemensjes, met als hoogste minion Siebe Riedstra. Maar ook dat wordt, getuige het verslag van de Ministerraad, uitbesteed; in elk geval uitbesteed door het Ministerie van VWS, voor tenminste het specifieke onderdeel “testen”. Wie dacht dat het pestjaar na anderhalf jaar nu eens eindelijk over is, staat kennelijk nog een hard gelag te wachten.  Interessant. Wanneer wordt ook de Minister van VWS door Algemene Zaken uitbesteed?

Uit de Notulen van de Ministerraad van 4 juni blijkt, dat het testbeleid wordt aanbesteed.

Daarnaast wordt de ministerraad gevraagd in te stemmen met een aanbesteding voor het testbeleid voor het tweede halve jaar 2021 (vanaf juli). Het maximale budgettaire beslag van deze aanbesteding is €845 mln, waarvoor VWS generale compensatie krijgt. Met instemming van de ministerraad zal zodra de exacte budgettaire consequenties in beeld zijn, in afstemming met de minister van Financiën, hiervoor een incidentele
suppletoire begroting worden opgesteld. Aangenomen. De minister van VWS zal het voorstel aan de

Ministerie van VWS in Castalia ontworpen door Michael Graves op cit https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/gebouwen ©Rijksoverheid 2021

Tweede Kamer sturen.

Naschrift redactie.
We zochten hierom ook naar het huidige testbeleid. Vermoedelijk betreft dat alleen het gevreesde “killervirus”? Of gaat het ook om AIDS- en SOA-testen, zwangerschapstesten, testen op lood in drinkwater, of vitaminetekorten onder de burgerbevolking? Bancaire stresstesten misschien? Asbest testen? Zuurgraad testen. Je kan alles wel testen. De Rijksmuseum Pubquiz. Alles kan getest. Wat voor testen het ook zijn, ons leek het nou net zo’n soort beleid waarvan wij dus hoopten op ministeriële minions. Dat er daar mensen zitten met verstand van volksgezondheid, door ons betaald vanwege het gemeenschappelijk belang kennis niet alleen in handen van de markt te hebben. En dat die dan beslissen dat het toch zinvol is om huisartsen te adviseren om veganistische zwangeren op B en D vitaminen te testen, bijvoorbeeld.

Veel informatie over hét testbeleid van VWS tot nu toe is er nog niet te vinden. Kennelijk is er een teststrategie al is onze huisstrategie om diverse bordspelen te winnen wat veelomvattender en duidelijker gedefiniëerd.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/vergaderstukken/2021/06/04/geannoteerde-besluitenlijst-ministerraad-4-juni-2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *