Architectenselectie ontwerpen zwembad Venlo – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie ontwerpen zwembad Venlo

Foto: pexels.com

Het huidig zwembad ‘De Wisselslag’ is sterk gedateerd en aan vervanging toe. Om te bepalen ‘hoe verder’ is onderzoek gedaan naar het vernieuwen van het zwembad ‘De Wisselslag’ door vervangende nieuwbouw. Ten aanzien van de locatie is besloten om het nieuwe zwembad op de huidige locatie te ontwikkelen, namelijk op de ligweide ten zuiden van het huidige buitenbad aan de Drie Decembersingel. Het buitenbad dient te kunnen blijven functioneren als separate voorziening los van het nieuwe binnenbad na sloop van De Wisselslag. Het nieuwe zwembad van Venlo is een maatschappelijke voorziening en faciliteert in de sportieve zwemactiviteiten van verenigingen, doelgroepen en recreanten. Het nieuwe zwembad sluit daarmee volledig aan bij de onlangs vastgestelde Venlo.fit sport- en accommodatievisie 2030 waarin gezondheid en vitaliteit door bewegen centraal staat. Het zwembad zal op zijn minst plek dienen te bieden voor de voortzetting van de huidige activiteiten van de drie belangrijkste gebruikersgroepen:
1. de zwemverenigingen;
2. de doelgroepen, en
3. het leszwemmen.
Een belangrijke landelijke trend is tevens het individueel en tijdonafhankelijk sportief bewegen, zoals joggen, of het fitnessen in de sportschool. Het nieuwe zwembad zal voldoende plaats dienen te bieden voor deze steeds groter wordende groep individuele
sporters. De focus op beweging en vitaliteit kenmerkt het profiel van het nieuwe zwembad. Het zwembad zal op basis van de bovenstaande ambitie dus meer activiteiten moeten faciliteren in de nieuwe voorziening dan de bestaande Wisselslag om passend invulling te geven voor de inwoners van de gemeente Venlo.

De opdracht omvat het integraal bouwkundig en constructief ontwerpen van het nieuwe zwembad van Venlo op basis van het door de gemeente aan te leveren Programma van Eisen (PVE) en overige bijlagen. In het zwemcomplex zijn indicatief de volgende onderdelen opgenomen:
Wedstrijdbad met een afmeting van 25 x 15,4 meter, voorzien van beweegbare bodem(s);
Multifunctioneelbad met een afmeting van 25 x 10,4 meter;
Therapiebad met een afmeting van 12,5 x 10 meter;
Horecavoorziening, en
Alle nevenfuncties zoals kleedvoorziening, facilitaire ruimen, bergingen, techniek (inpandig)

De gemeente Venlo hecht grote waarde aan duurzaamheid en circulariteit. Deze dagelijkse thema’s zijn een onlosmakelijk uitgangspunt bij de realisatie van het nieuwe zwembad. Het totale ruimteprogramma wordt als onderdeel van het Programma van Eisen (PvE) op dit moment in detail uitgewerkt en mogelijk nog aangepast. Deze documenten worden als onderdeel van de vertrouwelijke gunningsdocumenten bij de inschrijvingsleidraad (fase 2 bij de aanbestedingsprocedure) ter beschikking gesteld.
In hoofdlijnen omvatten de bouwkundige en constructieve werkzaamheden voor het gebouw:
1. Het maken van een Structuurontwerp (SO planconcept op basis van de gunningsdocumenten (inschrijving aanbesteding);
2. Het maken van een Voorontwerp (VO);
3. Het maken van een Definitief Ontwerp (DO);
4. Het maken van een Technisch Ontwerp (TO);
5. Het ondersteunen van de aanbesteding van de uitvoerende partijen o.b.v. TO;
6. Het maken van het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO);
7. Het controleren van de productietekeningen van de uitvoerende partijen;
8. Esthetische begeleiding en controle tijdens de uitvoeringsfase.

Daarnaast wordt van de beoogde architect een stedenbouwkundige inpassing van het gebouw op het perceel en een visieplan voor de landschappelijke inpassing gevraagd. De werkzaamheden voor het ontwerp van het terrein en de uitwerking hiervan (TO) worden daarna separaat in opdracht gegeven aan een derde marktpartij. De beoogd architect zal, samen met de door hem in te schakelen specialist voor het landschapsontwerp, zitting nemen in het ontwerpteam dat minimaal zal bestaan uit:
Architect & landschapsarchitect;
Adviseur installaties (E, W en Z);
Adviseur bouwfysica en brandveiligheid, en;
Adviseur constructies
De benoemde adviseurstaken worden separaat door de gemeente Venlo in de markt gezet en gegund aan een derde marktpartij. Deze marktpartijen worden als neven opdrachtnemers gezien, waar de architect coördinatie over voert ten aanzien van het tekenwerk in BIM (Bouw Informatie Model). 

Bron: Tenderned 4 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229461

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *