Metingen beeldkwaliteit Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Metingen beeldkwaliteit Den Haag

Foto: ZAZ © Aanbestedingsnieuws

In Den Haag wordt reeds jarenlang gemonitord op de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Uit de meetgegevens wordt ook informatie gehaald om bestuurlijk te kunnen rapporteren en het primaire proces van het Haags Veegbedrijf te ondersteunen.
Omdat het huidige contract per 1 april 2022 afloopt, wordt deze opdracht nu aanbesteed. Hieronder volgt een omschrijving van het soort metingen binnen deze aanbesteding. Het gaat daarbij om CROW-metingen, bestuurlijke metingen en projectmatige metingen. De CROW-meting richt zich op Schoon en Groen. Voor het meten van de kwaliteit van Schoon en Groen in de openbare ruimte moet volgens deze door CROW vastgestelde methode gemeten worden. Dit betekent dat voor een betrouwbare steekproef in de stad zo’n 3200 meetlocaties (vakken van 100×100 meter, die door de gemeente Den Haag zijn
vastgesteld) per kwartaal uitgevoerd moeten worden. Voor de meetlocaties moeten ca. 40 meetlatten worden beoordeeld, waarbij opdrachtgever graag de mogelijkheid heeft om in de toekomst dit aantal meetlatten te kunnen verhogen c.q. verlagen.
Naast de hierboven genoemde CROW-meting, wordt ook een bestuurlijke meting uitgevoerd. De bestuurlijke meting wijkt iets af van de door CROW vastgestelde methode. Bij de bestuurlijke meting worden per maand zo’n 170 meetvakken (vakken van 10×10 meter, die door de gemeente Den Haag zijn vastgesteld) uitgevoerd en worden slechts 3 meetlatten beoordeeld. Met de resultaten van de bestuurlijke meting wordt door de opdrachtgever met een eigen rekenmethode het Schooncijfer bepaald, waarbij de beleidsdoelstelling is om een 8 op schoon te halen. Incidenteel (ca. 120 uur per jaar) worden ten behoeve van projecten ook op kleinere schaal metingen uitgevoerd. Dit gebeurt in opdracht van Beleidsafdeling Stadsbeheer. In samenwerking met het bureau dat de CROW-meting en bestuurlijke meting uitvoert, wordt een gepaste meting bepaald.

De werkzaamheden binnen deze aanbesteding omvatten de volgende metingen:
CROW-metingen. Hieronder vallen de metingen van de beeldkwaliteit conform de CROW-methodiek en afgeleid van de
handleiding Monitoring Kwaliteit Openbare Ruimte. De handleiding omschrijft voor de CROWmetingen een uniforme methode voor het meten van de beheerkwaliteit van de openbare ruimte. De resultaten van de metingen worden gebruikt voor rapportages naar directie over de kwaliteit schoon in de openbare ruimte. Ook maakt het Haags Veegbedrijf gebruik van deze meetresultaten als stuurmiddel. Ten behoeve van representativiteit en spreiding worden extra metingen gevraagd in het weekend en ‘s avonds, in de hofstadgebieden.
Bestuurlijke metingen
Naast bovengenoemde CROW-metingen, worden ook bestuurlijke metingen van de beeldkwaliteit uitgevoerd, ten behoeve van rapportages naar de wethouder. Bij de bestuurlijke metingen wordt onderscheid gemaakt in hofstad- en residentiegebieden. In hofstadgebieden worden ook avond- en weekendmetingen verricht. De CROW-meting kan op termijn wellicht de bestuurlijke meting vervangen. In dat geval zal de bestuurlijke meting stopgezet worden.
Projectmatige metingen
Naast bovenstaande metingen kan het gedurende het jaar voorkomen dat er ad hoc meetcapaciteit gewenst is op een bepaalde locatie.
Optie: Groen-metingen
Er wordt ook een prijs voor (optionele) Groen-metingen gevraagd. De gewenste meetperiode betreft het groeiseizoen (april t/m oktober). Tijdens dit seizoen zou 1x per maand worden gemeten (dus 7x per jaar). Een dekkende meting komt neer op het meten van ca. 2900 locaties per maand. Deze metingen betreffen de beeldmeetlatten onderhoud voor wijk en buurtgroen. De behoefte, en daarmee de afname, van de Groen-metingen is nog niet zeker voor de komende jaren (contractperiode). Derhalve is de afname van de Groen-metingen opgenomen als optie.

De opdrachtgever wenst een (raam)overeenkomst aan te gaan met een opdrachtnemer voor een initiële termijn van twee  jaar, met een aan opdrachtgever eenzijdig toekomende optie tot een verlenging van twee maal één jaar. De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese openbare aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 2 van) het ARW 2016. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd het gunningscriterium: “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Bron: Tenderned vrijdag 12 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/243736

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *