Medicijnrestverwijdering rwzi Groesbeek – Waterschap Rivierenland – Aanbestedingsnieuws

Medicijnrestverwijdering rwzi Groesbeek – Waterschap Rivierenland

Het ontvangende oppervlaktewater voor het effluent van de rwzi Groesbeek bevat een relatief hoog gehalte medicijnresten. Die stoffen komen via het effluent van de rwzi Groesbeek in het watersysteem. Er is een maatschappelijke behoefte aan een medicijnrestenaanpak. Waterschap Rivierenland wil op praktijkschaal ervaring opdoen met het aanvullend verwijderen van medicijnresten op de rwzi. Aanvullend zuiveren van medicijnresten op rwzi Groesbeek maakt deel uit van een integrale aanpak
om de waterkwaliteit van de Ashorster sloot en de Leigraaf te verbeteren. Andere maatregelen zijn:
Verbeteren van de inrichting van het watersysteem, extra fosfaat verwijderen en een ketenaanpak om de lozing van medicijnresten naar het riool (en de rwzi) te verminderen.

Mooier en schoner water is wat Waterschap Rivierenland wil bereiken in het beekdal bij Groesbeek. Dit project betreft
een demonstratieproject waarin het waterschap ervaring wil opdoen met het verwijderen van medicijnresten. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar zuiveringsrendementen maar ook naar de effecten op de ecologische kwaliteit van het watersysteem. In combinatie met andere KRW maatregelen (die niet deel uitmaken van dit project) denkt Waterschap Rivierenland een flinke kwaliteitssprong te kunnen maken.

Het project betreft het ontwerpen van de installatie en vervolgens, inclusief vergunningsaanvraag gereed maken, leveren en bedrijf gereed installeren op de rwzi Groesbeek. Aspecten als onderhoudbaarheid en ATEX maken onderdeel uit van de scope.
Met betrekking tot het realiseren van de medicijnrestverwijdering:
Voorbereiding
• Bepalen bouwmogelijkheden in relatie tot exacte locatie;
• Aanvraag van omgevingsvergunning;
• Maken van een Definitief ontwerp vanuit het VO en Uitvoeringsontwerp o.b.v. VSE;
Uitvoering
• Werktuigbouwkundige + bouwkundige werken:
• Plaatsen PACAS installatie, incl. infrastructuur;
• Electro-meet & regeltechniek:
• Besturingskast;
• Benodigde bekabeling en overige;
Bedrijfsvoering
• Beheer en onderhoud
• Monitoren PACAS installatie op toepassing en beheersaspecten.

Inschrijver wordt in de gelegenheid gesteld om een aanwijs ter plaatse bij te wonen, met maximaal twee personen per inschrijver. Het tijdstip waarop de aanwijs ter plaatse (schouwing) plaatsvindt is dinsdag  17 januari 2023 9:00. Adres is Bruuk 69 te Groesbeek (Breedeweg).
De procedure om deel te nemen aan deze schouwing is als volgt:
1. U meldt zich uiterlijk vrijdag  13 januari 2023 17:00 aan via de berichtenmodule van Negometrix. Bij dit verzoek geeft u de namen van de personen op die tijdens de aanwijs aanwezig zijn. Indien u zich niet tijdig aanmeldt, kan deelname aan de aanwijs en toegang tot de locatie worden ontzegd.
2. U meldt zich aan bij de ingang van de rwzi, alwaar u wordt opgehaald. Indien u te laat bent, kunt u niet meer aan de schouw deelnemen.
3. Mocht u naar aanleiding van deze schouw vragen hebben, dan stelt u deze in Negometrix via de module ‘Vraag & Antwoord’.

Waterschap Rivierenland brengt deze opdracht door middel van een Europese aanbestedingsprocedure op de markt en heeft ervoor gekozen om een Europese openbare procedure uit te voeren. Elke geïnteresseerde ondernemer kan direct
inschrijven en hoeft zich niet eerst te kwalificeren. Wel bepaalt WSRL dat enkel inschrijvers die aan de door WSRL gestelde minimumeisen en geschiktheidseisen voldoen, in aanmerking komen voor verlening van de opdracht. Gunning vindt plaats op basis van de inschrijving. Het hiervoor vastgestelde gunningcriterium is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned dinsdag 3 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284163

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *