Rijksbouwmeester over toekomstige werkplek – Aanbestedingsnieuws

Rijksbouwmeester over toekomstige werkplek

Foto: pixabay.com

Welke gevolgen heeft hybride werken voor de kantoren in de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf? En wat leren de afgelopen jaren ons over werken in de toekomst? Het College van Rijksadviseurs liet dat onderzoeken en doet acht aanbevelingen.

De aanbevelingen zijn ‘geen kwestie van verschuiven van wanden en aanpassen van het meubilair’, zegt Rijksbouwmeester Francesco Veenstra. Het gaat volgens hem om denken in scenario’s, want  dat ‘is essentieel bij het vormen van nieuwe kaders’.
Tijdens de coronapandemie leek thuiswerken een tijdelijke noodsituatie. Maar hybride werken is inmiddels een gegeven. Dat heeft invloed op de werkvloer in de kantoren die het Rijksvastgoedbedrijf bezit en beheert.

Het College van Rijksadviseurs liet een groep experts, ontwerpers en betrokken ambtenaren onderzoeken wat de gevolgen zijn en welke eisen hybride werken stelt aan de locatie en inrichting van kantoren. Op basis daarvan doet de Rijksbouwmeester acht aanbevelingen:

  1. Terug naar de essentie
  2. Iedere levensfase kent andere behoeftes
  3. Verbeter condities voor het hybride werken
  4. Een adaptieve werkomgeving met ruimte voor experiment
  5. Flexibiliteit voor maatschappelijke doeleinden
  6. Contact met de directe omgeving
  7. Gezicht op lokaal niveau
  8. Ontwerpers betrekken is essentieel

De nieuwswaarde van deze aanbevelingen is minimaal, tijdens het kerstreces had de redactie dat ook wel in elkaar kunnen draaien. Aanbeveling zeven deed de wenkbrauwen even optrekken. Met de gammele betonnen horizonvervuiling in Den Haag houd je wel uitzicht op lokaal niveau ja. Daarom hebben we, we zijn ook de beroerdste niet even het bijbehorend artikel ook maar even gelezen.

Zorg dat je als overheid een gezicht op lokaal niveau hebt. Het vastgoed van de rijksoverheid kan een rol spelen in het verkleinen van de afstand tussen de overheid en de samenleving door de werkzaamheden benaderbaar te maken en het Rijk en haar ambtenaren beter zichtbaar te laten zijn in de samenleving.

En dat lijkt aanbestedingsnieuws een waarheid als een koe. In het recente verleden zijn er veel bombastische kerken gesloopt. Gods grootheid meet je nou eenmaal niet af aan de grootte van een kathedraal. Het Rijksvastgoedbedrijf zwom hier letterlijk tegen de stroom in door nog bombastischer de hoogte in te gaan. Maar hoe het ook zij, het permanente karakter van hybride werken zal in de nabije toekomst nieuwe aanbestedingen opleveren.

Bron: Rijksvastgoedbedrijf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *