Matrixborden tegen lawaai in Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Matrixborden tegen lawaai in Amsterdam

©Amsterdam 2023

Amsterdam heeft een nieuwtje op de markt ontdekt: een matrixbord dat aangeeft of sprake is van lawaai. Langs scheurende motorfietsen en brullende auto’s, ze zorgen -volgens de gemeente- in Amsterdam voor de ernstigste vorm van lawaaioverlast in het verkeer. En aangezien alle andere problemen in Amsterdam eigenlijk al waren opgelost was het gedragscorrigeren van luid optttrekkende motoren eigenlijk wel het laatste op de todo list Maar dat moest er dus deze zomer van 2023 nu toch echt maar eens van komen. Lawaai. Dat is zo 2022.

Direct eronder staat getuige de persfoto nog een bordje ter verduidelijking voor wie de mededeling TE LUID nog niet duidelijk genoeg was. Die Memorie van Toelichting luidt: “Rustig door de buurt”. (U ziet dat natuurlijk zelf ook op het plaatje hiernaast in fletsrood gekleurde kapitalen, maar niet als u dit leest als blinde, met een leesregel. )

Motornieuws nam het ook niet allemaal voor zoete koek en voegde het woordje “zou” toe aan een stellingname van de gemeente over wat er in een onderzoek van de GGD zou staan. Ook Aanbestedingsnieuws durft in twijfel te trekken of het onderzoek van de GGD naar ervaren overlast wel zo grondig en wetenschappelijk gevoerd is. De groep geluidsoverlastervaarders die door de GGD is onderzocht, blijkt kennelijk helemaal niet te zijn opgevallen dat het afgelopen jaar de nachtvluchten op Schiphol weer begonnen zijn en er af en aan vliegtuigen overscheren. Of misschien was “knettergek” juist de reden waarom de GGD het onderzocht.

Het persbericht:

De digitale borden die we nu plaatsen lijken veel op de bekende snelheids-displays die aangeven of u te hard rijdt. Alleen gaat het nu niet om te veel kilometer per uur, maar om te veel decibel. Te veel betekent: meer dan 83 decibel. Het plaatsen van de digitale borden en is een proef, die op 11 augustus start en de hele zomer duurt.

Was dit nodig? Waarom? Hoezo? En waar ligt de grens, want ook zonder luidbordjes is Amsterdam al een totale verkeersbordenchaos, met een waarschuwingsbord tegen blowers op het Mercatorplein en diverse Overstekende padden-borden. Misschien moest er niet ook nog een “TE FEL GEKLEURD” bordje voor als de saturatiewaarde over de 100% dreigt te gaan. Of: “Pas op voor vliegende mieren”.

Uit onderzoek van de GGD Amsterdam blijkt dat motorfietsen de grootste bron van geluidshinder zijn in Amsterdam. Maar liefst 19% van de volwassen Amsterdammers ondervindt ernstige geluidshinder door motorfietsen.

Daarnaast citeert de gemeente uit een rapport van TNO naar de oorzaak van verkeerslawaai, wat vooral blijkt gelegen in hard optrekken en andere verkeersfouten. De proef met de digitale borden loopt gelijktijdig ook in Rotterdam en duurt de hele zomer. Het gaat om een primeur voor Nederland, zo meldt het persbericht.

. Andere maatregelen die we samen met de andere grote gemeenten nemen zijn onder meer een eenvoudigere manier van handhaven, een haalbaarheidsonderzoek door TNO naar de toepassing van de lawaaiflitspaal, en de inzet van gerichte communicatie-acties.

Is de hel definitief bevroren? Is Amsterdam nou niet meer de stad van de Hell’s Angels enclave? Al de motorbestuurders zullen het ongewijfeld in hun broek doen, als ze lezen dat hun motor TE LUID is. Al is het dan waarschijnlijk eerder van het lachen dan van angst voor non-compliance.

Zie ook:

https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/amsterdam-bindt-strijd-lawaaierige/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *