ICT gerelateerd eindgebruikerspul en mobiele telefoons Haarlem – Aanbestedingsnieuws

ICT gerelateerd eindgebruikerspul en mobiele telefoons Haarlem

Illustratie: pixabay.com

De opdracht bestaat uit het leveren van ICT gerelateerde End User Devices (EUD) van alle gangbare A- merken1 en types, en daarnaast Standaard- en Aanvullende Diensten. Onder EUD verstaat de opdrachtgever hardware en accessoires zoals hieronder opgenomen:
• Smartphones
• Smartphone accessoires
• Desktops
• Docking stations
• Thin-/zero clients
• Tablets
• Tablet accessoires
• Laptops
• Laptop accessoires
• Beeldschermen
• Beeldscherm accessoires
• Toetsenborden
• Muizen
• Headphones
Opdrachtgever verwacht met opdrachtnemer een betrouwbare relatie aan te gaan. Waar nodig kan opdrachtnemer voor snelle en flexibele levering van End User Devices en diensten zorgen. Van opdrachtnemer wordt tevens een adviserende rol verwacht t.a.v. EUD en mogelijke kansen. Opdrachtnemer ontzorgt opdrachtgever waar mogelijk. Binnen de voorwaarden van de af te sluiten raamovereenkomst wil opdrachtgever met opdrachtnemer nadere overeenkomsten aangaan voor het leveren van EUD én daarbij behorende diensten.
Een nadere overeenkomst binnen het contract kan bestaan uit;
• Het grootschalig vervangen (initiële uitrol) van de bestaande plus levering van nieuwe EUD
• Kleinschalige leveringen van kleine aantallen EUD.
• Optioneel het leveren van aanvullende diensten
Een nadere overeenkomst binnen deze raamovereenkomst zal in de meest voorkomende gevallen bestaan uit een koopovereenkomst.

Na de start van de raamovereenkomst zal snel de initiële uitrol van smartphones en laptops volgen. De initiële uitrol heeft als doelen:
• Het grootschalig vervangen van bestaande EUD.
• Levering van EUD.
• Levering van accessoires.
Dit betreft een inhaalslag van het uitleveren van End User Devices aan medewerkers. Het gaat hier om een geschatte omvang van 500 smartphones en 550 laptops. Definitieve aantallen worden in de voorbereiding van de initiële uitrol bepaald.

De af te sluiten raamovereenkomst gaat vermoedelijk in op 1 december 2023 en heeft een looptijd van drie jaar met de mogelijkheid voor de opdrachtgever om de raamovereenkomst eenmaal met één jaar te verlengen, tegen tenminste dezelfde voorwaarden. De financiële waarde en omvang van de opdracht (exclusief optionele onderdelen c.q. wensen) wordt geschat op €2.500.000,- voor de gehele looptijd van de raamovereenkomst. Dit betreft een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Aanbesteder volgt een openbare procedure. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de ‘economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 13 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307239

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 15 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *