Marktconsultatie mogelijkheden digitale stadspas Haarlem – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie mogelijkheden digitale stadspas Haarlem

Illlustratie: pixabay.com

De gemeente Haarlem wil door middel van deze marktconsultatie onderzoeken welke oplossingen er in de markt beschikbaar zijn ten aanzien van haar wensen met betrekking tot een digitale stadspas voor haar inwoners en die van de gemeente Zandvoort. Op aanvraag wordt de GemeentePas verstrekt aan alle inwoners die vallen onder bepaalde categorieën en aan alle inwoners die een inkomen hebben tot 130% (Haarlem) of 120% (Zandvoort) van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De vermogensgrens is gelijk aan artikel 34 van de Participatiewet, met een aantal uitzonderingen.

De GemeentePas wordt verstrekt aan inwoners die aan de voorwaarden voldoen en aan zijn of haar partner en inwonende kinderen van 4 tot en met 17 jaar. De GemeentePas wordt voor een heel kalenderjaar toegekend. Alleen bij verhuizing buiten de
gemeente of overlijden is de GemeentePas niet langer geldig. Het (meer) gaan werken en daarmee een hoger inkomen verwerven is geen grond voor intrekking in dat betreffende kalenderjaar. De GemeentePas wordt gratis verstrekt en bij verlies wordt ook de kopie gratis verstrekt.

Met deze marktconsultatie wil de gemeente Haarlem een beeld vormen van welke oplossingen er in de markt beschikbaar zijn binnen de hieronder beschreven kaders.
Digitalisering
We leven in een mondiger wordende samenleving met veranderende verwachtingspatronen, inbreng en zeggenschap van onze inwoners en ondernemers. De gemeente omarmt deze ontwikkeling en draagt daar graag richting de inwoner aan bij.
Data gedreven werken
De snelle informatisering en automatisering zijn belangrijke ontwikkelingen die effecten hebben op de samenleving. Data gedreven werken speelt in Haarlem een steeds grotere rol, waardoor het tijdig beschikbaar zijn van data essentieel is.
Effectieve inzet processen
De gemeente Haarlem is gericht op het zorgvuldig inzetten van publieke gelden door middel van de inzet van effectieve en efficiënte processen die aansluiten op gemeentelijke informatiearchitectuur en die van haar ketenpartners
Veiligheid en privacy
De inwoner centraal zetten is van belang, maar dan wel binnen de grenzen van ethiek en privacy. Het inzetten van deze data vraagt daarom van ons als gemeenten dat we zorgvuldig omgaan met beschikbare gegevens, zeker als het gaat om persoonsgegevens.
Toegankelijkheid
Het is van belang dat onze dienstverlening toegankelijk is en blijft. We sluiten daarom aan op de behoeften van laaggeletterden, mensen met een beperking en mensen die digitaal minder vaardig zijn.

Bij een digitale GemeentePas staan de belangen van inwoners met een laag inkomen voorop. Zij moeten het gevoel hebben dat de GemeentePas hen ondersteuning en voordelen biedt. Een andere invulling van de GemeentePas mag niet ten koste gaan van de huidige verstrekkingen en werkwijze voor deze doelgroep.

Kortom de gemeente wil een app. en stelt daarbij aan u de vraag: Hoe kijkt u tegen de afzonderlijke wensen van de gemeente Haarlem aan in relatie tot uw product? Zijn er daarbij essentiële zaken die in uw ogen toegevoegd zouden moeten worden aan onze wensenlijst? Nou oke dan, twee vragen.

Bron: Tenderned dinsdag 24 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/314501

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 25 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *