Instandhouding Rekencentrum- en Netwerkapparatuur SVB – Aanbestedingsnieuws

Instandhouding Rekencentrum- en Netwerkapparatuur SVB

Illustratie: pixabay.com

Directe aanleiding voor deze aanbesteding van de Sociale Verzekeringsbank  is het feit dat de lopende raamovereenkomsten voor levering en onderhoud van apparatuur binnenkort gaan aflopen. De SVB hanteert een ‘cloud first’ strategie hetgeen betekent dat de meeste benodigde IT capaciteit en functionaliteit bij voorkeur als dienst worden afgenomen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zowel public cloud en private cloud oplossingen. De inzet (en dus ook onderhoud) van apparatuur in
eigen datacentra wordt hierdoor steeds meer overbodig. Het is ambitie om binnen vier jaar alle rekencentrumapparatuur uit de cloud af te nemen als platformdienst. De raamovereenkomst moet het mogelijk maken om onderhoud en nieuwe rekencentrumapparatuur aan te schaffen, tot het moment dat de benodigde IT capaciteit als platformdienst kan worden afgenomen. De ‘cloud-first’ strategie is niet van toepassing op alle apparatuur, want op de locaties zal altijd bepaalde netwerkapparatuur aanwezig zijn.

De SVB denkt na over een Europese aanbesteding voor de digitale werkplek als geheel, inclusief netwerkconnectiviteit. De raamovereenkomst moet het mogelijk maken om onderhoud en netwerkapparatuur aan te schaffen, tot het moment dat de
werkplek als dienst kan worden afgenomen, waarmee eigen netwerkapparatuur overbodig wordt. De SVB wenst een enkele opdrachtnemer te contracteren voor het leveren van de dienstverlening. De volgende elementen vallen binnen de scope van de opdracht, het leveren van:
A.  onderhoud
B.  apparatuur
C.  optionele adviesdiensten
D. eventuele hand- en spandiensten

De SVB wenst een raamovereenkomst aan te gaan met opdrachtnemer voor de duur van drie jaren, met de optie voor de SVB tot verlenging van één jaar. De beoogde ingangsdatum is 1 december 2023. De SVB maakt voor deze aanbesteding gebruik van
de openbare procedure. De inschrijvingen van de deelnemers die voldoen aan de eisen worden beoordeeld op het
gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned zaterdag 29 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/305573

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 31 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *