Levering straatbakstenen en betonmaterialen Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Levering straatbakstenen en betonmaterialen Den Haag

Foto: © Gemeente Uithoorn

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare weg in haar gemeente. Het gaat
hierbij om alle openbare wegen, dat wil zeggen hoofdwegen, woonstraten, fietspaden, voetpaden, pleinen en parkeerplaatsen. De openbare weg bestaat deels uit zogenaamde open verharding (klinkers, tegels) en gesloten verharding (asfalt). Waar in deze aanbesteding wordt gesproken over wegen worden daarbij straten, fietspaden, voetpaden, pleinen en parkeerplaatsen bedoeld.
Voor al dit onderhoud aan de wegen is een aanzienlijke hoeveelheid bestratingsmateriaal noodzakelijk welke allen voldoet aan de kwaliteitseisen die de gemeente stelt. Bij werken groter dan 200 m2 is de aannemer die het werk uitvoert verantwoordelijk voor het (op tijd) leveren van alle benodigde materialen. Deze aanbesteding gaat enkel over het verkrijgen van de betratingsmaterialen die nodig zijn voor de uitvoering van klein onderhoud elementen (werken kleiner 200m2). De uitvoering van het klein onderhoud elementen is reeds separaat aanbesteed.

Het klein onderhoud elementen wordt op dit moment uitgevoerd door (drie) externe aannemers en de serviceploegen (HVB). In de overeenkomst met de externe partijen is geregeld dat er wordt gewerkt op basis van directieleveranties (dus levering van de gemeente). Deze aanbesteding is op 9 februari 2023 al eerder op Tenderned gepubliceerd. Deze aanbesteding is destijds echter voortijdig beëindigd omdat er een fout in de aanbestedingsleidraad stond. Zo werd er namelijk geëist dat leverancier ervaring had met zowel het produceren als het leveren van de materialen. Leverancier hoeft echter alleen ervaring te hebben met de levering. Dit heeft aanbesteder vervolgens aangepast in de stukken. Aanbesteder kon echter niet
garanderen dat deze onjuist geformuleerde ervaringseis potentiële inschrijvers heeft weerhouden van het doen van een inschrijving, en er was dus spraken van een wezenlijke wijziging. Vervolgens zijn de bestekken eveneens aangepast om deze beter op de markt en de wens van de gemeente aan te laten sluiten. In deze aanbesteding treft u de herziene bestekken en herziene ervaringseisen aan.

De opdracht is onderverdeeld in twee percelen.
• Perceel 1: Levering straatbakstenen
• Perceel 2: Levering betonmaterialen
Elk perceel wordt afzonderlijk beoordeeld en gegund. Ondernemer(s) kunnen inschrijven op één of beide percelen, maar maximaal één keer per perceel. Het aantal te gunnen percelen wordt niet beperkt. Daarmee kunnen beide percelen aan dezelfde inschrijver worden gegund.

Bron: Tenderned vrijdag 3 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315404

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 5 november 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *