Directievoering en bouwkundige begeleiding nieuwbouw ISUtrecht – Aanbestedingsnieuws

Directievoering en bouwkundige begeleiding nieuwbouw ISUtrecht

De internationale school ISUtrecht is vanaf dit schooljaar gevestigd in een tijdelijke huisvesting in Papendorp te Utrecht.
De eerdere locatie sloot niet meer aan op het huidig leerlingaantal en de verwachte groei naar 1200 leerlingen. De gemeente en ISUtrecht zijn daarom medio 2015 samen op zoek gegaan naar een nieuwe locatie in de stad om de groei te kunnen faciliteren. Deze zoektocht heeft geleid tot het intentiebesluit ISUtrecht te huisvesten op de locatie aan de Cambridgelaan in Utrecht Science Park (USP). Het project betreft de realisatie van een nieuwe school met kinderdagverblijf op een door de UU uit te
geven kavel met onder andere een stallingsgarage en (buiten) sportvelden. De totale omvang van de ontwikkeling bedraagt ca. 15.000 m2 BVO aan gebouw, ca. 3.000 m2 gebouw gebonden buitenruimte, ca. 11.500 m2 sportvelden en ca. 2.600 m2 ondergrondse parkeervoorziening. De nieuwbouw wordt door drie aannemers (bouwkundig, installateur en groen) gerealiseerd, waarbij de bouwkundig aannemer de coördinatie heeft op planning, veiligheid en omgevingsmanagement.

De locatie brengt extra aandacht met zich mee op het gebied van geluid (beperkt geluidsoverlast tijdens examens), RIVM, trillingen en het biologenbosje (geen zwerfafval). USP hanteert strenge richtlijnen voor het werken op het USP. De gemeente heeft een handhaafinstructie, die wordt vastgelegd in de vergunning. Daarnaast dienen alternatieven van de aannemers besproken te worden met UU (eisen beeldkwaliteitsplan) en afdeling Ruimte van de gemeente (bouwenvelop en bestemmingsplan). Dit alles wordt vastgelegd in het BLVC-plan wat een kader is richting de aannemers.

De gemeente Utrecht is van plan een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot de dienstverlening Directievoering en bouwkundige Begeleiding betreffende de nieuwbouw van de Internationale School Utrecht. Als directievoerder bent u onder andere verantwoordelijk voor de toetsing van de kwaliteit waaronder ook het omgevingsmanagement zoals vastgelegd in de aannemingsovereenkomst. Ook documenteert u tot en met de oplevering en nazorg van het project over de voortgang. Zo leidt u de bouwvergaderingen en waakt u over de planning, de budgetten, omgevingsmanagement en de veiligheid. Ook coördineert u het ontwerpteam. U bent deelnemer van het coördinatie-overleg en de overleggen met de Universiteit
Utrecht  waarbij u namens en in de beginfase met de opdrachtgever aan tafel zit. Als bouwkundig begeleider voert u kwaliteitsinspecties uit (beperkt toezicht). De aannemer heeft de opdracht om kwaliteitsborging op het project uit te voeren. De aannemer moet dus zelf zorgen voor de bewijslast en het aantonen dat zij voldoen. Kwaliteitsinspecties (beperkt toezicht) op installaties liggen bij een derde partij. De directievoerder dient de coördinatie over en sturing aan zowel bouwkundige
begeleiding als de installatietechnische kwaliteitsinspectie op zich te nemen. Gunning van de opdracht aan de bouwkundig aannemer en installateur zijn nog niet zeker gesteld. Gunning van de overeenkomst waar deze offerteaanvraag betrekking op heeft zal daarom ingaan op het moment dat de bouwopdracht gegund is.
Bouwvoorbereiding, uitvoering en nazorg:
 Bouwkundig begeleider: 1200 uur
 Directievoerder: 1400 uur
De definitieve taakomschrijving van de directievoerder en bouwkundige begeleider zijn in de offerteaanvraag en in de bijlagen van de offerteaanvraag opgenomen en leidend.
Het bouwkundig ontwerp en het ontwerp van de groenaannemer zit in de technisch ontwerpfase met een bijbehorend bestek. Voor de installateur is dat anders. Zowel de volledige tekeningen van de technisch ontwerpfase als de werktekeningen worden door de installateur uitgewerkt.

Voor deze opdracht volgt de gemeente de Europese openbare procedure. De gemeente wil de opdracht gunnen aan één inschrijver. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 3 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315574

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 5 november 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *